Ovo su biračka mjesta na području Općine Donji Vakuf

0
201

Prema informacijama koje smo dobili iz OIK Donji Vakuf, jutros u 7 sati otvorena su sva biračka mjesta za glasanje na području naše općine.

Ovo su biračka mjesta u našem gradu:

Općinska izborna komisija Donji Vakuf obavještava birače da je za Opće izbore koji će se
održati 02 oktobra 2022. Godine ( NEDJELJA) odredila 16 redovnih biračkih mjesta, a to su:

089A001 Dom kulture Donji Vakuf – ovom biračkom mjestu pripadaju ulice 770 Slavne brdske brigade i
Radnička. Ovo biračko mjesto će zbog broja birača (preko 1000) biti podijeljeno na dva biračka mjesta;
089A002 Autoservis ”Šiljak” Donji Vakuf – ovom biračkom mjestu pripadaju ulice i naseljena mjesta:
Daljan, ul. 15 aprila, 4 jula, 77 Vrbaske divizije, Bosanska, Poginulih boraca, Gornja Kutanja, Urija i Sukare;
089A003 Osnovna škola Aneks Donji Vakuf – ovom biračkom mjestu pripadaju ulice i naseljena mjesta:
Boroje donje, 705 Slavne brdske brigade, Borovik, Buka, Džemala Zečevića, Ispod strane, Kovači,
Omladinska, Potok, Romana Petrovića, Šljivici, Vajzovića sokak, Novo selo, Orahovljani, Ruska pilana, Semin
i naselje Vrbas;
089A004 Mješovita srednja škola Donji Vakuf – ovom biračkom mjestu pripadaju ulice i naseljena mjesta:
717 Slavne lahke brigade, Kaldrma, Žrtava genocida u Srebrenici, Vrbaska, Ponjevići i Rosulje;
089A005 Mješovita srednja škola Donji Vakuf – ovom biračkom mjestu pripadaju ulice i naseljena mjesta:
Biljezi, Alekse Šantića, Duge njive, Dugi sokak, Klimenta, Kurića kula, Saračev sokak, Srednji put, Veremov
sokak i Nežići;
089A006 ”Solana” Donji Vakuf – ovom biračkom mjestu pripadaju ulice i naseljena mjesta: Blagaj, 6
aprila, Gavranova, Gornja mahala, Hadžića hise II, Hadžića hise III, Hadžića hise IV, Mesuda Ramljaka Ćese,
Hadžijusufova, Mustafice Akifa, Rujanci, Studena česma, Sulejmana Kapića, Vldimira Nazora, Rastičevo,
Rudina i Mačić;
089A007 poslovni prostor Hadžić Ahmeta u ul. Zlatnih ljiljana Donji Vakuf – ovom biračkom mjestu
pripadaju ulice i naseljena mjesta: Nova Travnička, Stara Travnička i Zlatnih ljiljana;
089A008 Osnovna škola Prusac – Rika – ovom biračkom mjestu pripadaju naseljena mjesta: Pribraća i
Prusac. Ovo biračko mjesto će zbog broja birača (preko 1000) biti podijeljeno na dva biračka mjesta;
089A009 Osnovna škola Guvna – ovom biračkom mjestu pripadaju naseljena mjesta: Fakići, Guvna i
Potkaraj;
089A010 Osnovna škola Oborci – ovom biračkom mjestu pripadaju naseljena mjesta: Bašići, Komar,
Makitani, Oborci, Suhodol, Vrljaj, Prisika i Dureci;
089A011 Osnovna škola Šeherdžik – ovom biračkom mjestu pripadaju naseljena mjesta: Galešići, Grabantići,
Grič, Hemići, Piljužići, Suljići, Šatare, Šeherdžik, Kovačevići i Gredina;
089A012 Osnovna škola Torlakovac – ovom biračkom mjestu pripadaju naseljena mjesta: Dobro Brdo,
Doganovci, Jevadžike, Sokolina, Staro Selo i Torlakovac;
089A013 Društveni dom Barice – ovom biračkom mjestu pripadaju naseljena mjesta: Babin Potok, Babino
Selo, Barice, Brda, Donji Rasavci, Krivače, Rasavci, Sandžak, Silajdževina, Jablan i Slatina;
089A014 Osnovna škola Aneks Donji Vakuf – ovom biračkom mjestu pripadaju ulice: 14 septembar, Jaz i
Titova ulica;
089A015 Mješovita srednja škola Donji Vakuf – ovom biračkom mjestu pripadaju ulice i naseljena mjesta:
Antonići, Brdo, Brezičani, Čehajići, Ćehajićki mlini, Ćemalovići, Dolovi, Staro igralište, Đulovići, Fonjge,
Jemalići, Kamenjača, Karići, Keže, Korenići, Sultanovići, Šahmani, Šutkovići, Ornice, Skakavci, Petkovići,
Vujići i Brižine;
089A016 Autoservis ”Šiljak” Donji Vakuf ovom biračkom mjestu pripadaju ulice i naseljena mjesta: 707
Slavne brdske brigade i Kutanja.

Birači koji su registrovani da glasaju u odsutnosti glasat će na biračkom mjestu smještenom u zgradi Vatrogasnog doma u Donjem Vakufu. Na ovom biračkom mjestu mogu glasati nepotvrđenim glasačkim listićima birači koji su upisani u izvod iz Centralnog biračkog spiska da glasaju poštom a na dan održavanja izbora se zateknu u zemlji, kao i birači koji se ne nalaze na zaključenom izvodu iz Centralnog
biračkog spiska, a upisani su u Centralni birački spisak od dana zaključenja Centralnog biračkog spiska do dana održavanja izbora.

OIK Donji Vakuf