U top pet proizvoda koji su uvezeni prošle godine u Bosnu Hercegovinu nalaze se i lijekovi za pojedinačnu prodaju kojih je uvezeno u vrijednosti 413 miliona KM.

Tokom 2022. godine iz Bosne i Hercegovine izvezeno je robe u vrijednosti od 17 milijardi 974 miliona KM, što je za 25,9 posto više nego u 2021. godini, dok je uvezeno 28 milijardi 636 miliona KM, što je za 32,6 posto više nego u prethodnoj godini. Pokrivenost uvoza izvozom je iznosila 62,8 posto, dok je vanjskotrgovinski robni deficit iznosio 10 milijardi 662 miliona KM, saopćila je Agencija za statistiku BiH.

FOTO: Agencija za statistiku BiH

BiH je u prošloj godini najviše izvozila: električnu energiju, legure aluminija, koks i polukoks od kamenog uglja, željezne/čelične konstrukcije i električne provodnike.

Najviše smo uvozili dizel gorivo, nelegirani aluminij, kameni ugalj za proizvodnju koksa, lijekove za pojedinačnu prodaju i električnu energiju.