OV Donji Vakuf / Smjenjen zamjenik predsjedavajućeg Rasim Žuljko, imenovan Mehemed Vinčević

0
1483

Jučer je održana 14. Redovna sjednica Općinskog vijeća Donji Vakuf. Na samom početku sjednice Amer Čolak vijećnik SDP-a  BiH Donji Vakuf je postavio viječnićko pitanje koje se odnosi na aktivnost rušenja breza na šetalištu uz rijeku Vrbas, a njegovo pitanje bilo je usmjereno po kojem planu se radi šetalište, odnosno kojom odlukom je donešeno?

Vijećnici su jednoglasno usvojili Zapisnik sa predhodne sjednice vijeća. Predsjedavajući Općinkog vijeća Naser Rujanac, predložio je dopunu dnevnog reda, a to je Zahtjev Ureda omdusmena za izjašnjavanje po prigovoru Adnane Vajzović na Riješenje o konačnom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora JU „Dom zdravalja“ Donji Vakuf.

Dopunu Dnevnog reda na jučerašnjoj sjednici općinskog vijeća predložio je i predsjednik Kluba vijećnika SDA Jasminko Ratkušić, a to je smjena zamjenika predsjedavajućeg Općinkog vijeća Rasima Žuljke, te imenovanje novog uz javno izjašnjavanje.

Vezano za prijedlog SDA,  Admir Poturović  predsjednik Kluba vijećnika SDP-a u općinkom vijeću,predložio je da za smjenu u paketu idu i predsjedavajući i zamjenik predsjedavajućeg općinkog vijeća .

Amir Orlović, ispred Demokratke fronte, čiji je i vijećnik Rasim Žuljko čija je smjena predložena, zatražio je da se po navedenom izjašnjava tajnim glasanjem.

Vijećnici su se o svakom prijedlogu dopune Dnevnog reda pojedinačno izjašnjavali. Na kraju na Dnevni red uvršten je Zahtijev Ureda omdusmena te prijedlog Kluba vijećnika SDA o smjeni zamjenika predsjedavajućeg, imenovanja novog uz javno glasanje.

U nastavku jučerašnje sjednice Općinskog vijeća,sa 14 glasova za i 6 suzdržanih, sa pozicije zamjenika predsjedavajućeg Općinkog vijeća smjenjen je Rasim Žuljko, a na njegovu poziciju imenovan vijećnik iz reda SDA, Mehemed Vinčević.

Program izgradnje objekata komunalne infrastrukture za 2018., usvojen je sa 13 gasova za,3 protiv i 2 suzdržana. Program zajedničke komunalne potrošnje za 2018. godinu;  Odluka o dodjeli stipendija redovnim studentima za akademsku 2017/18 godinu, te Odluka o finasiranju političkih stranaka je dobila viječnićku većinu.

Na jučerašnjoj sjednici Općinkog vijeća usvojena je  Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi, Operativni budžetski kalendar za izradu i donošenje Budžeta za 2019. godinu i finansijskog plana za period 2019. do 2021.godine, Riješenje o poništavanju Rješenja kojim je „Bosnaplod“ d.o.o. Brčko Distrikt dodijeljeno neizgrađeno građevinsko zemljište.

 

Vijeće je podržalo Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora JU „Dječiji vrtić“ Donji Vakuf i JU „Centar za socijalni rad“ Donji Vakuf.

Također, usvojeni su Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Donji Vakuf za prošlu godinu, Izvještaj o korištenju budžetske rezerve za 2017., Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Donji Vakuf za prva tri mjeseca ove godine.

Vijećnici su usvojili i Izvještaj o radu Općinkog načelnika i Općinskih službi za upravu u 2017. godini, Izvještaj o radu i finsijski  izvještaj JU Apoteka Donji Vakuf, JU Dječiji vrtić Donji Vakuf, Vatrogasnog društva Donji Vakuf, te i Informaciju o radu Biroa za zapošljevanje Donji Vakuf za 2017. Godinu.

Izvještaj o radu u 2017 godini sljedećih komisija:  Komisije za statut i propise,Komisije za izbor i priznanja, Komisije za predstavke i praćenje primjene Etičkog kodeksa, Komisije za pitanje branilaca, Komisije za žalbe i Komisije za nadzor nad materijlnim i finasijskim poslovanjem, usvojen je sa 13 glasova za, 3 protiv i 3 suzdržana. Na jučerašnjoj sjednici vijeća našle su se i tačke Akt Ministarstva poljoprivrede,vodoprivrede i šumarstva, te imenovanje radnih tijela komsija.

Na 14.sjednici  Općinkog vijeća Donji Vakuf, sa 15 glasova za i 1 suzdržanim, vijeće je dalo saglasnost na imenovanje direktora JKP Gradina Donji Vakuf, Enesa Handžića.

Na samom kraju vijeće se izjasnilo i po Zahtjevu Ureda ombdusmena po prigovoru Adnane Vajzović na Riješenje o imenovanju predsjednika i članova upravnog odbora JU Doma zdravlja Donji Vakuf.