OŠ Hasan Kjafija Pruščak: Stručno usavršavanje osoblja

U okviru Akcionog plana za zaštitu učenika od zanemarivanja i nasilja, realizovano je stručno usavršavanje školskog osoblja, kroz prezentaciju rezultata istraživanja “Percepcija i prisutnost nasilja u školi”. Prezentaciju i stručno usavršavanje realizovao je pedagog škole.
Ovo istraživanje bavi se nasilnim oblicima ponašanja učenika u školi, kao i njihovim uzrocima i posljedicama, onako kako ih učenici i nastavnici vide.
Cilj aktivnosti u okviru koje se provodi ovo istraživanje je jačanje učešća djece u prevenciji nasilja, te osnaživanje ljudskih i institucionalnih kapaciteta u prevenciji, identifikaciji i odgovoru na slučajeve nasilja u osnovnoj školi. Kako bi se predstavio adekvatan oblik preventivnih mjera za školu, potrebno je da se provjeri kako učenici i nastavnici trenutno vide svoju školu, kada je nasilno ponašanje u pitanju, te na koji način percipiraju svoje reakcije na nasilne oblike ponašanja učenika.
Bila je ovo prilika i da se još jednom prezentira Protokol o postupanju škole u slučajevima nasilja.

izvor: OŠ Hasan Kjafija Pruščak

Facebook
Twitter
X
WhatsApp
Telegram
Email
Print