OPREZ / Radarske kontrole “vrebaju” u Torlakovcu i Rujancima

0
112

 

 • Najavljene radarske kontrole za 26. 01. 2021 -PS VITEZ

  14:00 do 18:00 sati S.Radića
  18:00 do 22:00 sati M-5 Novaci

 • PS FOJNICA
 • Najavljene radarske kontrole za 26. 01. 2021. -PS FOJNICA

  10:00 do 11:30 sati ul.Bosanska
  12:00 do 13:30 sati Tovarište

 • PS BUGOJNO
 • Najavljene radarske kontrole za 26. 01. 2021. -PS BUGOJNO

  07:00 do 08:30 sati Kopčić
  09:00 do 10:30 sati Gračanica
  11:30 do 12:30 sati ul.Rostovska
  13:00 do 14:30 sati Podgaj

 • PS DONJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 26. 01. 2021. -PS DONJI VAKUF

  18:00 do 20:00 sati Torlakovac
  20:30 do 22:30 sati Rujanci

 • PS GORNJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 26. 01. 2021. -PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE

  14:00 do 15:00 sati ulica Vrbaska
  19:00 do 21:00 sati Pajić Polje

 • PS JAJCE
 • Najavljene radarske kontrole za 26. 01. 2021. -PS JAJCE

  09:00 do 11:00 sati M-16 Lučina
  11:30 do 13:30 sati M-16 Zastinje

 • PS KISELJAK
 • Najavljene radarske kontrole za 26. 01. 2021. -PS KISELJAK

  08:30 do 11:00 sati Duhri
  12:30 do 14:00 sati A-1 Lepenica
  19:00 do 20:30 sati ulica Sarajevska cesta