OPREZ // Radarske kontrole u Donjem Vakufu u naselju Rujanci i ulici 770 Sbbr

0
117

 

 • Najavljene radarske kontrole za 08. 06.2019. -PS TRAVNIK

  08:30 do 10:00 sati Kalibunar
  10:30 do 12:00 sati Dolac na Lašvi
  13:00 do 14:30 sati Guča Gora
  15:00 do 16:00 sati Donje Putićevo
  16:30 do 18:00 sati Nova Bila

 • PS VITEZ
 • Najavljene radarske kontrole za 08. 06.2019. -PS VITEZ

  07:00 do 11:00 sati M-5 Bila (Ti-Oil)
  11:00 do 15:00 sati lokalna cesta, Rijeka

 • PS FOJNICA
 • Najavljene radarske kontrole za 08. 06.2019. -PS FOJNICA

  18:00 do 20:00 sati Polje Pločari
  21:00 do 23:00 sati ulica Bosanska

 • PS BUGOJNO
 • Najavljene radarske kontrole za 08. 06. 2019. -PS BUGOJNO

  20:00 do 21:30 sati ulica Armije BiH
  22:00 do 23:00 sati ulica Slobode (Špedicija
  23:30 do 00:00 sati Bugojno-Donji Vakuf, Lug
  00:30 do 01:30 sati Bugojno-Novi Travnik, Rostovska

 • PS DONJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 08. 06.2019. -PS DONJI VAKUF

  10:00 do 12:00 sati Rujanci
  12:30 do 14:30 sati ulica 770 Slbbr.

 • PS GORNJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 08. 06. 2019. -PS GORNJI VAKUF

  10:00 do 11:00 sati Trnovača (San Marcco)
  17:00 do 18:00 sati Dobrošin

 • PS JAJCE
 • Najavljene radarske kontrole za 08. 06.2019. -PS JAJCE

  16:30 do 18:30 sati M-5 Bravnice
  19:00 do 21:00 sati R-413b Divičani
  21:00 do 22:30 sati R-413b Lupnica

 • PS BUSOVAČA
 • Najavljene radarske kontrole za 08. 06. 2019. -PS BUSOVAČA

  09:00 do 10:30 sati Bukovci
  10:30 do 12:00 sati Pulica Tisovačka
  12:00 do 13:30 sati ulica 1.mart

 • PS KISELJAK
 • Najavljene radarske kontrole za 08.06.2019. -PS KISELJAK

  08:30 do 11:00 sati ulica Sarajevska cesta
  12:00 do 14:30 sati Azapovići

 • PS NOVI TRAVNIK
 • Najavljene radarske kontrole za 08. 06. 2019. -PS NOVI TRAVNIK

  20:00 do 21:30 sati ulica R.Boškovića
  22:30 do 00:00 sati M-16.4 Vodovod