Oprez! Radarske kontrole

Stacionarni radari
 • M-16.4 Bristovi
 • M-5 Jajce (Donje Pijavice)
 • M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA)
 • M-5 Vitez (kod Impregnacije)
 • M-5.1 Kaonik-Kiseljak, u naselju Kaćuni
 • M-5.1 M-5.1 Brnjaci
 • M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik
 • M-16.2 Gornji Vakuf/Uskoplje, u naselju Trnovača
 • M-5 Busovača
 • M-16.2 Vrbanja
Nestacionarni radari
 • PS TRAVNIK
 • Najavljene radarske kontrole za 13. 09. 20236 -PS TRAVNIK08:30 do 10:30 sati Kanare
  12:00 do 14:00 sati Nova Bila (škola)
  16:30 do 18:30 sati Turbe
  20:00 do 21:30 sati Donje Putićevo.
 • PS KREŠEVO
 • Najavljene radarske kontrole za 13. 09. 2023. -PS KREŠEVO05:30 do 06:30 sati Alagići
  16:00 do 18:30 sati Resnik.
 • PS KISELJAK
 • Najavljene radarske kontrole za 13. 09. 2023. -PS KISELJAK16:30 do 18:30 sati Dugo Polje
  19:00 do 21:00 sati Lug
  21:30 do 23:30 sati Gromiljak.
 • PS BUSOVAČA
 • Najavljene radarske kontrole za 13. 09. 2023. -PS BUSOVAČA11:00 do 12:30 sati Bukovci (kod STR „Sabina“)
  12:30 do 14:00 sati ul. Branitelja domovine (kod Šumarije)
  15:00 do 16:00 sati ul. 1.mart/ožujak (skretanje za naselje Luka)
  16:00 do 17:00 sati Kaćuni (lokalna cesta ka silosu)
  17:00 do 18:00 sati ul. N.Š.Zrinski (kod ug.ob.KIM)
 • PS JAJCE
 • Najavljene radarske kontrole za 13. 09. 2023. -PS JAJCE16:30 do 18:00 sati R-413b Kuprešani
  18:15 do 19:45 sati M-5 Bravnice
  20:15 do 21:45 sati M-16 Zastinje
  22:00 do 23:00 sati M-16 Lučina.
 • PS GORNJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 13. 09. 2023. -PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE01:00 do 02:30 sati ulica Vrbaska
  07:00 do 08:30 sati Pajić Polje
  12:00 do 12:30 sati ulica Vrbaska
  19:00 do 20:30 sati Duratbegović Dolac.
 • PS DONJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 13. 09. 2023. -PS DONJI VAKUF07:30 do 08:30 sati Oborci
  10:15 do 11:15 sati Komar
  12:30 do 13:30 sati ul. 770 Sbbr
  17:15 do 18:15 sati Rujanci.
 • PS BUGOJNO
 • Najavljene radarske kontrole za 13. 09. 2023. -PS BUGOJNO11:00 do 12:30 sati Vrbanja
  13:00 do 14:30 sati ul. Armije BIH (kod škole)
  15:00 do 16:30 sati Čaušlije
  17:00 do 18:30 sati ul. Sloboda (Guma).
 • PS FOJNICA
 • Najavljene radarske kontrole za 13. 09. 2023. -PS FOJNICA08:00 do 10:00 sati Pločari Polje
  10:30 do 12:30 sati Polje Ostružnica
  12:40 do 14:40 sati ulica Bosanska.
 • PS VITEZ
 • Najavljene radarske kontrole za 13. 09. 2023. -PS VITEZ09:00 do 11:00 sati M-5 Bila
  11:00 do 13:00 sati R-441 Počulice
  14:00 do 15:00 sati R-441 Dubravica
  15:00 do 16:00 sati lok.put Divjak.
 • PS NOVI TRAVNIK
 • Najavljene radarske kontrole za 13. 09. 2023. -PS NOVI TRAVNIK09:00 do 10:00 sati M-16.4 Vodovod
  10:30 do 11:30 sati M-16.4 Ratanjska
  12:00 do 13:00 sati ulica M. Spahe.

 

© 1987–2023 HERE | Terms of use
50 km50 km

SAOBRAĆAJNO OBRAZOVNO TAKMIČENJE

E-TESTOVI

Facebook
Twitter
X
WhatsApp
Telegram
Email
Print