Općinski načelnik Huso Sušić sa vijećnicima, obišao lokalitete gdje su u toku radovi na projektima infrastrukture

0
99
delegacija4

Na području općine Donji Vakuf a u cilju olakšavanja života stanovnika kako u gradskim tako i u ruralnim područijima, u toku su radovi na značajnim projektima infrastrukture. U većini slušajeva nosilac aktivnosti je općina Donji Vakuf na čelu sa Općinskim načelnikom, Husom Sušićem. Ovih dana načelnik Sušić zajedno sa vijećnicima SDA Mirzetom Čepalom, Harisom Rujancem I Mehemedom Vinčevićem, obišli su nekoliko lokaliteta gdje su trenutno u toku radovi na infrastrukturi.

delegacija4

Posjetili su naselje Doganovce gdje je u toku izgradnja puta, koja će dodatno olakšati život stanovnika pomenutog donjovakufskog naselja. Također, pomenuta delegacija vijećnika na čelu sa načelnikom općine Donji Vakuf, boravili su u naseljima Čehajići gdje se također radi putna komunikacija, naselje Čolaci gdje je u toku izgradnja bazena za vodu, upoznali su se I sa projektom putne komunikacije prema naselju  Jandrići.

delegacija2

delegacija5

Na  kraju načelik Sušić sa mladim vijećnicima SDA Donji Vakuf posjetili su lokaciju “Janjevog” mosta gdje je aktuelno uređenje prilaza i staza prema istom.

delegacija3