OO SDA Donji Vakuf: saopćenje za javnost 20.9.2016.

0
38

 

 

Donji Vakuf, 20.09. 2016. godine.

 

 

 

            S A O P Ć E N J E   Z A   J A V N O S T

 

            I ako  je mandatni period pri kraju općinski  načelnik Huso  Sušić I dalje intezivno  radi na novim projektima kako  bi  unaprijedio Donji Vakuf. U toku je realizacija tenderske dokumnetacije za zaobilaznicu  kroz Donji Vakuf, završeni pregovori sa Slovenskom delegacijom oko Reciklažnog centra na Ornicama za razdvajanje I  sortiranje  otpada sa naše općine. To je prvi  reciklažni  centra u Bosni I  Hercegovini. Pored navedenog u  toku je realizacije dokumentacije za treću  traku preko  komara, ćime se stiću  uslovi  za bolju povezanost naše općine sa ostatkom  B i H.

Poštovani  sugrađani na prestojećim izborima podržite aktuelnog načelnika Husu Sušića kako  bi  realizovo započete projekte I pokrenuo  nove, koji su od općeg značaja kako  za lokalnu  tako I  za širu  zajednicu.

U jednistvu je snaga nastavimo….

 

 

S poštovanjem.

 

 Predsjednik  OO SDA Donji Vakuf                                                                                                                                                  Azrudin Đulović