Ono što niste znali o općini Donji Vakuf

0
594
1991 2013
1991 2013
Naziv Donji Vakuf Donji Vakuf
Stanovništvo ukupno 24.372 13.985
Bošnjaci
Hrvati
Srbi
Ostali
13.509 (55,4 %)
682 (2,8 %)
9.364 (38,4 %)
817 (3,4 %)
13.376 (95,6 %)
58 (0,4 %)
107 (0,8 %)
444 (3,2 %)
Površina ukupno 320,70 km² 320,70 km²
Površina naselja po etničkoj većini
bošnjačka većina
hrvatska većina
srpska većina
ostala većina
nenaseljeno
119,39 km² (37,2 %)
4,77 km² (1,5 %)
184,12 km² (57,4 %)
0,00 km² (0,0 %)
12,43 km² (3,9 %)
211,74 km² (66,0 %)
2,49 km² (0,8 %)
0,84 km² (0,3 %)
0,00 km² (0,0 %)
105,63 km² (32,9 %)
Gradska (urbana) / seoska (ruralna) naselja 1 urbana naselja / 67 ruralna naselja
Urbano stanovništvo ukupno
Ruralno stanovništvo ukupno
8.771 (36,0 %)
15.601 (64,0 %)
6.711 (48,0 %)
7.274 (52,0 %)
Bošnjačko urbano stanovništvo
Bošnjačko ruralno stanovništvo
5.327 (39,4 %)
8.182 (60,6 %)
6.360 (47,5 %)
7.016 (52,5 %)
Hrvatsko urbano stanovništvo
Hrvatsko ruralno stanovništvo
191 (28,0 %)
491 (72,0 %)
19 (32,8 %)
39 (67,2 %)
Srpsko urbano stanovništvo
Srpsko ruralno stanovništvo
2.616 (27,9 %)
6.748 (72,1 %)
56 (52,3 %)
51 (47,7 %)
Ostalo urbano stanovništvo
Ostalo ruralno stanovništvo
637 (78,0 %)
180 (22,0 %)
276 (62,2 %)
168 (37,8 %)
Prosječna starost 0,0 36,4
Prosječna starost urabano stanovništvo
Prosječna starost ruralno stanovništvo
0,0
0,0
37,5
35,5
Rast stanovništva
Pad stanovništva
2 (od 68) naselja
65 (od 68) naselja
Rast urbanog stanovništva
Pad urbanog stanovništva
Rast ruralnog stanovništva
Pad ruralnog stanovništva
0 (od 1) naselja
1 (od 1) naselja
2 (od 67) naselja
64 (od 67) naselja
Gustoća stanovništva 76,0 /km² 43,6 /km²
Gustoća urbanog stanovništva
Gustoća ruralnog stanovništva
1.406,7 /km²
49,6 /km²
1.076,3 /km²
23,1 /km²
Broj naselja ukupno 68 68
Broj naselja po etničkoj većini
bošnjačka većina
hrvatska većina
srpska većina
ostala većina
nenaseljeno
25 naselja
3 naselja
39 naselja
0 naselja
1 naselja
46 naselja
1 naselja
1 naselja
0 naselja
20 naselja
Broj urbanih naselja po etničkoj većini
bošnjačka većina
hrvatska većina
srpska većina
ostala većina
nenaseljeno
1 naselja
0 naselja
0 naselja
0 naselja
0 naselja
1 naselja
0 naselja
0 naselja
0 naselja
0 naselja
Broj ruralnih naselja po etničkoj većini
bošnjačka većina
hrvatska većina
srpska većina
ostala većina
nenaseljeno
24 naselja
3 naselja
39 naselja
0 naselja
1 naselja
45 naselja
1 naselja
1 naselja
0 naselja
20 naselja
Broj naselja po stanovništvu
nenaseljeno
1 – 10 stanovnika
11 – 100 stanovnika
101 – 500 stanovnika
501 – 1.000 stanovnika
1.001 – 5.000 stanovnika
>5.000 stanovnika
1 naselja
1 naselja
21 naselja
39 naselja
4 naselja
1 naselja
1 naselja
20 naselja
5 naselja
21 naselja
18 naselja
2 naselja
1 naselja
1 naselja
Promjene etničke slike naselja 24 srpska naselja (100,04 km²) postala su bošnjačka
2 hrvatska naselja (2,28 km²) postala su bošnjačka
5 bošnjačka naselja (9,97 km²) postala su nenaseljena
14 srpska naselja (83,24 km²) postala su nenaseljena
Promjene nakon Dejtonskog sporazuma (1995) Prebačena naselja (cijela/dio)
Promjene stanovništva opštine/naselja Prebačen dio 1 naselja iz opštine Donji Vakuf (FBiH, -172 stanovnika) u Šipovo (RS, +172 stanovnika).
Promjene granica opštine/naselja Prebačena naselja iz opštine Donji Vakuf u Šipovo:
Cijela naselja (0):
Dio naselja (1): Ljuša
Promjene naziva opštine/naselja n.p.