Okrugli stol „Gdje su ženska prava danas u Bosni i Hercegovini“

0
40

U povodu 8.Marta Međunarodnog dana žena, „Medica“ Zenica organizuje okrugli stol pod nazivom „Gdje su ženska prava danas u Bosni i Hercegovini“. Cilj održavanja okruglog stola jeste da se kroz aktivno učešće i diskusiju sagledaju ženska ljudska prava u Bosni i Hercegovini iz današnje perspektive, postignuti uspjesi kao i koji su glavni izazovi i kako se sa njima suočavamo. Prisutnima će se obratiti i govoriti o temi  mr.sci. Sabiha Husić, direktorica „Medice“ Zenica, Lillian Wahl-Tuco, službenica za ekonomske poslove Američke ambasade u Sarajevu,  Dževdana Brajić, direktorica Stručne službe gradskog vijeća i Gradonačelnika ,  Azra Moćević, direktorica Kantonalnog zavoda za pravnu pomoć Zeničko-dobojskog kantona   Okrugli stol će se održati u utorak 07.03.2017.godine u prostorijama Medice Zenica (Krivače 40) sa početkom u 11:00 sati