Oglas za posao: TERRA-DOM d.o.o Donji Vakuf

0
592
Oglas za posao
Oglas za posao

Na osnovu Zakona o radu FBIH (“Službene novine FBIH”, broj 26/16) TERRA-DOM d.o.o Donji Vakuf ulica 770. Sbbr bb. 70 220 Donji Vakuf, raspisuje

OGLAS

za prijem u radni odnos 6 radnika

Objavljuje se oglas za prijem 6 radnika u privredno društvo TERRA-DOM d.o.o Donji Vakuf – na neodređeno vrijeme za sljedeća radna mjesta:

– 2 stolara;

– 1 farbar;

– 1 brentista – majstor na brenti;

– 2 pomoćna radnika

OPĆI USLOVI:

  • da je državljanin BIH;
  • da je stariji od 18 godina.

POSEBNI USLOVI:

  • stručna sprema za stolara, farbara i brentistu: SSS
  • stručna sprema za pomoćnog radnika: NK

Oglas će biti objavljen na web stranici Radija Donji Vakuf.

Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.

Prijavu za posao izvršiti lično na protokol privrednog društva TERRA-DOM d.o.o. Donji Vakuf ulica 770. Sbbr bb. 70 220 Donji Vakuf od 8 do 15 sati.

 

Donji Vakuf, 15.08.2018. godine.