Održana tribina pod nazivom:  Kuda ide Bosna i Hercegovina?

Danas je u Velikoj sali Doma kulture u organizaciji Općine Donji Vakuf održana tribina na temu: Kuda ide Bosna i Hercegovina?

Učešće su kao predavači uzeli, Šemsudin Mehmedović, zastupnik u Zastupničkom domu BiH i prof.dr. Sead Turčilo, dekan Fakulteta političkih nauka u Sarajevu.

Moderatorica tribine, Azemina Smailbegović Mulahuseinović je pozdravila prisutne, zahvalila im se na učešću, predstavila predavače i pozvala općinskog načelnika da se kratko obrati.

Načelnik općine Donji Vakuf, Huso Sušić je otvorio tribinu, pozdravio predavače i goste,    te istakao koliko je ova tema danas važna.

Šemsudin Mehmedović se u uvodnom dijelu osvrnuo na historijske činjenice i okolnosti koje su pratile Bosnu i Hercegovinu kroz njenu historiju.

Bosna i Hercegovina je posebna zemlja na planeti, to nije samo zemlja, to je jedna ideja. Danas se cijeli svijet bori za dominaciju nad Bosnom. Zapadni svijet pokušava, ne poštujući ni vlastite principe, pa čak ni sudove koje su sami uspostavili, pokušavaju dominirati nad Bosnom, pokušavaju upravljati procesima koje bi usmjerili u nekom svom pravcu. Želi se dominirati nad bosanskim čovjekom, a sami znaju da je to nemoguća misija.

Dva najvažnija spoljnopolitička cilja Bosne i Hercegovine su Europska unija i  NATO. Oko toga smo uz tešku muku postigli potpunu saglasnost i 2002. godine u svoje zakonodavstvo ugrađujemo standard Eurospke unije i prilagođavamo svoj pravni sistem pravoj stečevini EU.

Mi se ne smijemo umoriti i naši politički predstavnici moraju biti najbolji, najaktivniji, najmoralniji i ravnopravno se nositi s diplomatama sa zapada, zaključio je Mehmedović.

 

Prof.dr. Sead Turčilo, dekan Fakulteta političkih nauka u Sarajevu je govorio o političkoj i sugurnosnoj situaciji na Balkanu i političkim odnosima u Bosni i Hercegovini.

Percepcija građana Bosne i Hercegovine na osnovu istraživanja koje je rađeno prije ruske agresije na Ukrajinu je takva da 85% građana vjeruje da Bosna i Hercegovina ide u lošem pravcu. Čak 28% ispitanika je u tom trenutku vjerovalo da u našoj državi može izbiti neka vrsta sukoba. Šemsudin je govorio o našem izlazima iz te situacije, a to je kretanje prema Europskoj uniji i sjevernoatlanskom savezu, a ono što trebamo raditi na tom putu je građenje odgovarajućih alijansi. A šta su nam ograničavajući faktori na tom putu? To je naša regionalna situacija. Ako pogledamo na naša dva najvažnija susjeda, a to su Srbija i Hrvatska, kako u pogledu granice, tako i iskustvima koje dijelimo. Ključ djelovanja međunardne zajednice je bio usmjeren prema djelovanju da se pokuša napraviti neki okvir u kojem bi došlo do tog famoznog pomirenja.

Izgradnja države je višegeneracijski projekat, a ono što je u tome veoma važno je obrazovanje. Generacijski projekat HDZ-a i stranaka iz Republike Srpske je bio da iz umova ljudi u područjima gdje su dominatni izbrišu Bosnu i Hercegovinu. Generacijski projekat mene i mojih kolega jeste da Bosnu i Hercegovinu vratimo u umove tih ljudi, završio je professor Turčalo.

 

 

 

 

Facebook
Twitter
X
WhatsApp
Telegram
Email
Print