Održana Skupština Crvenog križa Donji Vakuf

0
59

Redovna izvještajna skupština Crvenog križa općine Donji Vakuf održana je u srijedu, 29. marta u velikoj sali zgrade Općine Donji Vakuf.  Nakon jednoglasnog usvajanja dnevnog reda Skupštine, predstavljen je izvještaj o radu Crvenog križa općine Donji Vakuf u 2016.godini, te plan aktivnosti i program rada u tekućoj godini.Također,usvojen je finansijski izvještaj za 2016.godinu i finansijski plan za 2017.godinu.

Predsjednik Skupštine je pozdravio sve prisutne i zahvalio se na dolasku i dosadašnjem angažmanu u radu i doprinosu u radu Crvenog križa  općine Donji Vakuf.

Gost zasjedanja Skupštine bio je generalni sekretar Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine, Namik Hodžić.Generalni sekretar Crvenog križa FBiH koji se u svom obraćanju zahvalio na pozivu i čestitao na dosadašnjim aktivnostim i uspjesima Crvenog križa Donji Vakuf,te dao neke prijedloge i sugestije za budući rad donjovakufske organizacije..

Predsjednik predsjedništva Crvenog križa općine Donji Vakuf , Sulejman Kahvadžić  ime  OO Crvenog križa uručio je zahvalnice za doprinos,iskazanu solidarnost i pokazano zalaganje u razvoju i napretku humane misije Crvenog križa.Zahvalnice su dobili : Crveni križ Federacije Bosne i Hercegovine, Policijska stanica Donji Vakuf, Mješovita srednja škola Donji Vakuf, Prva osnovna škola Donji Vakuf, OŠ “Hasan Kjafija Pruščak” Prusac, Treća osnovna škola Oborci, Četvrta osnovna škola Torlakovac, JU Dom zdravlja Donji Vakuf i Općina Donji Vakuf. Zahvalnice su dobili i pojedinci  : Ševala Vučić – instruktorica prve pomoći, Ilhana Zahiragić – predsjednica Mladih Crvenog križa općine Donji Vakuf, Emina Snaga – potpredsjednica mladih Crvenog križa općine Donji Vakuf i Enes Terzić – volonter Crvenog križa Donji Vakuf.

 

Iz Crvenog križa Donji Vakuf upućuju čestitke  volonterima i saradnicima bez kojih  rad općinske organizacije CK ne bi bio moguć.