Održana redovna Skupština Udruženja penzionera Donji Vakuf

Danas je u Maloj sali JU Centar za kulturu, informisanje i sport Donji Vakuf održana redovna Skupština Udruženja penzionera Donji Vakuf na kojoj se govorilo o brojnim temama vezanim za ovo udruženje.

Glavna tema na današnjoj Skupštini bila je iznos članarine. Kako nam je rekao Mehmed Mukanović predsjednik Skupštine Udruženja penzionera Donji Vakuf, Skupština je predložila da se poveća iznos članarine kako bi ovo udruženje moglo nastaviti funkcionisati i djelovati.

“Mi kao udruženje smo u situaciji koja nije baš pozitivna. Zbog toga smo uputili prijedlog da podignemo iznos članarine kako bi mogli održati ovo naše udruženje jer nemamo veliku podršku lokalne zajednice u vidu donacija.”

Pored članarine na današnjoj Skupštini govorilo se i o raznim vrstama pomoći koje pruža Udruženje penzionera Donji Vakuf svojim članovima, te kako tu podršku poboljšati.

“Udruženje penzionera Donji Vakuf vodi računa o svim članovima. Imamo program da pomognemo svojim članovima kroz plaćanje prevoza autobusom u svrhu liječenja, to jeste kada naši članovi putuju u druge gradove kako bi se liječili, također prikupljamo i drva za određeni broj članova i redovno dostavljamo hranu i druge potrepštine članovima kojima je to potrebno. Pored toga izdvajamo i određena sredstva za ukop penzionera ako je to potrebno.”

Za kraj predsjednik Skupštine Udruženja penzionera Donji Vakuf Mehmed Mukanović naglasio je koliko je važna članarina i da bez iste ovo udruženje ne bi moglo ispunjavati sve svoje obaveze.

“Pored svih navedenih stvari, članarina Udruženja penzionera Donji Vakuf raspoređuje se i na poreze koji se plaćaju Federaciji BiH, Srednjobosanskom kantonu, tako da mi raspolažemo sa minimalnim iznosom koji nam ostana nakon svih izdataka. Sada čekamo da Upravni odbor donese odluku vezanu za povećenje članarine kako bi planirali dalje aktivnosti udruženja.”

 

Facebook
Twitter
X
WhatsApp
Telegram
Email
Print