Održana redovna sjednica Općinskog vijeća Donji Vakuf

0
193

Danas je u Velikoj sali Općine Donji Vakuf s početkom u 16 sati održana dvadesetprva redovna sjednica Općinskog vijeća Donji Vakuf.

Nakon izvršene prozivke, konstatovano je da postoji kvorum i potrebna većina za donošenje odluka.

Na početku današnje 21. redovne sjednice, novi vijećnik Stranke demokratske akcije Mirzet Čepalo preuzeo je mandat i položio svečanu zakletvu. Čepalo je vijećnički mandat preuzeo od Mensure Karić koja je izabrana u Skupštinu Srednjobosanskog kantona.

Početak sjednice je bio rezervisan za vijećnička pitanja i inicijative.

Nakon toga je uslijedilo izjašnjavanje o zapisniku s dvadesete redovne sjednice, te usvajanje dnevnog reda. Obje stavke su dobile potrebnu većinu.

Prva tačka, Operativni budžetski kalendar za izradu i donošenje Budžeta za 2024. godinu i finansijskog plana za period 2024. do 2026. godine je dobila jednoglasnu podršku.

Druga tačka, Odluka o visini naknade članovima Općinske izborne komisije Donji Vakuf za 2023. godinu je također dobila jednoglasnu podršku vijećnika.

Treća tačka, Odluka od dodjeli stipendija redovnim studentima za akademsku 2022/2023. godinu  je također dobila potrebnu podršku.

Četvrta tačka, Informacija o radu i funkcionisanju mjesne zajednice: Donji Vakuf I, Donji Vakuf II, Donji Vakuf III, Donji Vakuf IV, Prusac, Guvna, Šeherdžik, Oborci, Torlakovac, Vrbas, Babin Potok, Jemanlići, Ćehajići je također jednoglasno usvojena.

Peta tačka, Informacija o dodjeli stipendija studentima za akademsku 2021/2022. godinu je nakon diskusije dobila potrebnu većinu.

Šesta tačka, Informacija o stanju zaštite od požara i vatrogastva na području Općine Donji Vakuf je jednoglasno usvojena.

Sedma tačka, Informacija o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Donji Vakuf za 2022. godinu je jednoglasno usvojena.

Osma tačka, Izvještaj od radu komisija:

  1. Komisije za statut i propise
  2. Komisije za izbor i prizanja,

je dobila potrebnu vjećinu.

Snimak sa 21. redovne sjednice Općinskog vijeća Donji Vakuf koja je održana danas, možete poslušati na talasima Radija Donji Vakuf, u ponedjeljak, 30. januara 2023. godine od 15.00 sati.