Održana obuka javnog nastupa u cilju unapređenja efikasnosti i transparentnosti Kantonalnog tužilaštva SBK

Travnik, 14 i 15 .11.2022. godine, u prostorijma Kantonalnog tužilaštva Srednjobosanskog kantona održana je obuka javnog nastupa koju su održali edukatori Azra Bavčić,  glasnogovornik Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu i Neven Kramer, sekretar Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu.

Edukaciji su prisustvovali glavni kantonalni tužilac, zamjenici glavnog kantonalnog tužioca, tužioci, tužiteljice, stručni saradnici i pripravnici Kantonalnog tužilaštva Srednjobosanskog kantona.

Cilj obuke je da polaznici unaprijede vještine jasnog, transparentnog i sveobuhvatnog komuniciranja sa javnošću, vodeći računa da navedena komunikacija bude zasnovana na osnovnim ključnim načelima i standardima iz segmenta odnosa sa javnošću.

Navedena obuka će glavnim tužiocima, tužiocima, tužiteljicama,  stručnim saradnicima i pripravnicima pomoći da unaprijede svoje vještine komunikacije s javnošću, te time pozitivno utiču na percepciju javnosti o radu Kantonalnog tužilaštva Srednjobosanskog kantona. 

Model internih edukacija razvijen je u okviru projekta „Jačanje uloge glavnog tužioca u javnoj komunikaciji“, koji je uz podršku VSTV-ovog projekta „Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa“ implementiralo Udruženje glasnogovornika tužilaštava u BiH, a što je podržala i Stalna komisija za kvalitet i efikasnost tužilaštava Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine.

Facebook
Twitter
X
WhatsApp
Telegram
Email
Print