Održana javna rasprava o Nacrtu budžeta Općine Donji Vakuf za 2018. godinu

0
54

Javna rasprava u cilju izrade Budžeta Općine Donji Vakuf za 2018.godinu održana je danas u velikoj sali zgrade Općine Donji Vakuf.

Javna rasprava prilika je da sva pravna i fizička lica, organizacije, mjesne zajednice i svi zainteresirani dostave svoje prijedloge, iznesu komentare i primjedbe na ovaj dokument.

Međutim, broj prisutnih na današnjoj javnoj raspravi govori o nezainteresiranosti građana i institucija za kreiranje Budžeta. Javnoj raspravi prisustvovala je tek nekolicina zainteresiranih, odnosno predstavnici ispred Crvenog kriđa općine Donji Vakuf, JOB „Unija veterana“ Donji Vakuf te direktor JU Centar za kulturu, informisanje i sport Donji Vakuf.

U ime predlagača ovog značajnog dokumenta, na pitanja i komentare prisutnih na javnoj raspravi odgovarao je pomoćnik načelnika za privredu i finansije, Muhamed Sijamija.