Održana 96. sjednica Vlade SBK

U zgradi Vlade SBK u Travniku u četvrtak je održana 96. sjednica Vlade kantona, na kojoj je usvojen zapisnik sa 95.sjednice i 54.vanredne sjednice.

 

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je utvrdila Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o koncesijama i isti uputila u daljnju proceduru.

 Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK je donijela Odluku o isplati jubilarnih nagrada policijskim službenicima, državnim službenicima i namještenicima i zaposlenicima u osnovnom i srednjem školstvu Srednjobosanskog kantona.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o davanju saglasnosti školama za raspisivanje natječaja za upražnjena radna mjesta u O.Š i S.Š. u SBK. Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK primila k znanju Informaciju o stvarnom trošku prijevoza učenika osnovnih škola za 2014.godinu.

Služba za zajedničke poslove SBK je predložila, a Vlada SBK je dala saglasnost na Aneks ugovora o pružanju usluga korištenja i održavanja parking prostora, i ovlastila direktora Službe za zajedničke poslove za potpisivanje istog.

Usvojeni su Izvještaji o radu Inspekcija ministarstava za decembar 2014.godine i Izvještaji o realizaciji zaključaka Vlade SBK za januar 2015.godine.

Ministarstvo privrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o davanju saglasnosti za pokretanje postupka za dodjelu koncesije za korištenje vodnih snaga potoka Hrđenović za izgradnju MHE „Hrđenović“ na području općine Gornji Vakuf/ Uskoplje.

 

 

Facebook
Twitter
X
WhatsApp
Telegram
Email
Print