Održana 95. redovna sjednica Vlade SBK

Na 95. sjednici održanoj u Travniku, Vlada SBK je usvojila zapisnik sa 94.sjednice Vlade. Donesena je Odluka o davanju saglasnosti za produženje roka važenja rješenja o imenovanju kantonalne komisije za koncesije iz oblasti vodoprivrede na rok od 30 dana, a na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

 Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:

–           Odluka o dodjeli koncesije za projektovanje, izgradnju, korištenje i prenos male hidroelektrane „Oštrac“ na rijeci Ugar općina Travnik, najpovoljnija ponuda je , VNT d.o.o. N. Travnik,

–           Odluka o dodjeli koncesije za projektovanje, izgradnju, korištenje i prenos male hidroelektrane „Korićanske stijene“ na rijeci Ugar općina Travnik, najpovoljnija ponuda je „PropisLim“ d.o.o. Bugojno,

–           Odluka o davanju saglasnosti na prenos prava na koncesiju iz Ugovora o koncesiji za projektovanje, izgradnju, korištenje i prenos MHE „Torlakovac“ sa dosadašnjeg koncesionara GPPD „Vlašić Gradnja“ d.o.o. Travnik na privredno društvo „Vrbas Energija“ d.o.o. Donji Vakuf,

–           Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje postupka za dodjelu koncesije za korištenje vodnih snaga Prusačke rijeke za izgradnju male hidroelektrane „Prucas 2“ općina Donji Vakuf,

–           Odluka o davanju saglasnosti na pokretanje postupka za dodjelu koncesije za korištenje vodnih snaga Vileškog potoka za izgradnju male hidroelektrane „Zlokuće“ općina Bugojno,

–           Odluka o davanju saglasnosti na pokretanje postupka za dodjelu koncesije za korištenje vodnih snaga izvorišta i potoka Nevra za izgradnju male hidroelektrane „Nevra“ općina Kreševo,

–           Odluka o davanju saglasnosti na pokretanje postupka za dodjelu koncesije za korištenje vodnih snaga rijeke Lašve za izgradnju male hidroelektrane sa branom „Ušće“ na rijeci Lašvi općina Vitez,

–           Odluka o davanju saglasnosti na pokretanje postupka za dodjelu koncesije za korištenje vodnih snaga rijeke Lašve za izgradnju male hidroelektrane sa branom „Centar“ na rijeci Lašvi općina Vitez,

–           Odluka o davanju saglasnosti na pokretanje postupka za dodjelu koncesije za korištenje vodnih snaga rijeke Lašve za izgradnju male hidroelektrane sa branom „Rijeka“ na rijeci Lašvi, općina Vitez,

–           Odluka o davanju saglasnosti na pokretanje postupka za dodjelu koncesije za korištenje vodnih snaga rijeke Kozice za izgradnju male hidroelektrane sa branom „Majdan 2“ općina Fojnica,

–           Odluka o davanju saglasnosti na pokretanje postupka za dodjelu koncesije za korištenje vodnih snaga rijeke Kozice za izgradnju male hidroelektrane „Kaćuni“ općina Busovača,

–           Odluka o davanju saglasnosti na pokretanje postupka za dodjelu koncesije za korištenje vodnih snaga Skakavičkog potoka za izgradnju male hidroelektrane „Brezičani“ općina Donji Vakuf,

–           Odluka o davanju saglasnosti na pokretanje postupka za dodjelu koncesije za korištenje vodnih snaga rijeke Desna za izgradnju male hidroelektrane „Smrčevica“ općina G.Vakuf/Uskoplje,

–           Odluka o davanju saglasnosti na pokretanje postupka za dodjelu koncesije za itražne radove, eksploataciju i korištenje vode sa izvorišta „Kanare“ na području općine Travnik, za javno vodosnabdjevanje naselja Dolac n/L i flaširanje vode i prodaja na tržištu.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o uknjižavanju stalnih sredstava sa dokumentacijom – uknjižavanje službenih pasa Ministarstva unutrašnjih poslova.

Donesena je i odluka isknjižavanju pištolja MUP-a SBK koji su rješenjem dodjeljeni penzionisanim policijskim službenicima, a na prijedlog istog ministarstva.

Vlada SBk je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta donijela odluku o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih djeci za pomoć ugroženim učenicima/studentima koja su planirana Budžetom za 2014.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost na potpisivanje Aneksa ugovora za prijevoz učenika osnovnog obrazovanja Srednjobosanskog kantona za II polugodište nastavne 2014/2015.godine na temelju Informacije Komisije za provođenje otvorenog postupka javne nabavke za prikupljanje najpovoljnijih ponuda za prijevoz učenika.

Facebook
Twitter
X
WhatsApp
Telegram
Email
Print