Održana 66. sjednica Vlade SBK

0
62

Na sjednici održanoj u petak ( 7.februara) u Travniku data i saglasnost za pokretanje postupka za dugoročno kreditno zaduženje SBK – 10 miliona KM .

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je donijela odluku o dodjeli koncesije za istraživanje željezne rude na lokalitetu „Raževci“ općina Novi Travnik, koncesija se dodjeljuje privrednom društvu „Glanz Investment“ d.o.o. Sarajevo.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju dijela sredstsva sa stavke „transfer za sufinansiranje troškova prijevoza učenika“ O.Š. Kiseljak za II obrazovano razdoblje, odlukom se izdvaja iznos od 32.806,80 KM.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost na Sporazum o saradnji između Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK i Ministarstva obrazovanja, nauke, i mlade kantona Sarajevo, u cilju podrške ostvarivanja uspostavljanja informacionog sistema podrške u upravljanju osnovnim i srednjim školama Srednjobosanskog kantona.

Data je i saglasnost komisiji za javne nabavke OŠ „Musa Čazim Čatić“ Trenica za pokretanje javne nabavke za prijevoz učenika na relaciji Duboko – Trenica – Duboko, a na prijedlog istog ministarstva.

Data je i saglasnost komisiji za javne nabavke OŠ za pokretanje procedure javne nabavke za hitne intervencije za nabavku usluga instalisanja grijanja na bio masu za „I O.Š.“ Donji Vakuf.

Kantonalna uprava za Civilnu zaštitu je predložila, a Vlada SBK dala saglasnost na Godišnji plan korištenja sredstsva posebne naknade za zaštitu i spašavanje u 2014.godini.