Održana 26.sjednica Općinskog vijeća, usvojen Nacrt budžeta Općine za 2020.godinu

0
341

U sali zgrade Općine Donji Vakuf danas je održana 26.redovna sjednica Općinskog vijeća Donji Vakuf, kojoj je pored svih općinskih vijećnika (21), prisustvovalo i nekoliko građana Donjeg Vakufa.

Na samom početku sjednice, prije glasanja o izvještaju i dnevnom redu, vijećnica Jasmina Hadžiavdić, informisala je prisutne u sali kako je napustila Klub vijećnika SDP-a Donji Vakuf, te da će svoj rad nastaviti u Klubu vijećnika DF-a Donji Vakuf.

Izvještaj sa prethodne, 25.sjednice, usvojen je jednoglasno, a predloženi dnevni red dopunjen sa dvije tačke. Obzirom da se radi o hitnosti u postupanju zbog ostvarivanja prava podnosilaca zahtjeva kod JP Ceste FBiH, općinski vijećnici su prijedloge dopune dnevnog reda jednoglasno usvojili,a to su Prijedlog Odluke o osnivanju prava služnosti prolaza i provoza i Prijedlog Odluke o prodaji neposrednom pogodbom neizgrađenog građvinskog zemljišta.

Odluka o davanju na korištenje poslovnog prostora u Sportskoj dvorani u Donjem Vakufu usvojena je jednoglasno. Ovom odlukom, prostor površine 90,35 unutar Sportske dvorane, daje se na korištenje Crvenom križu/krstu općine Donji Vakuf.

Odluka o izmjenama i dopunama budžeta Općine Donji Vakuf za 2019.godinu usvojena je sa 11 glasova ZA, 7 vijećnika je bilo protiv, dok su 3 bila suzdržana. Istim brojem glasova, usvojen je i Nacrt budžeta Općine Donji Vakuf za 2020.godinu.

Kao i ranijih godina, budžet i reblans budžeta su teme o kojima vijećnici najviše diskutuju, a presedan današnje sjednice je i žustra rasprava između Jasmine Hadžiavdić i općinskog načelnika Huse Sušića.

No, rasprava i razilaženje u mišljenju, kao i način izražavanja i komunikacije, nisu ništa neobično niti čudno u radu Općinskog vijeća.

Čudno je da pojedini vijećnici, nakon svih godina iskustva u radu Općinskog vijeća, ne znaju da ne smiju i nemaju pravo utjecati na rad novinara.  Naime, vijećnica Jasmina Hadžiavdić obratila se novinarki Radija Donji Vakuf, tražeći da se u izvještaju sa sjednice napiše sve što je načelnik Sušić izgovorio u raspravi sa vijećnicom Hadžiavidć.

Novinar koji prisustvuje sjednici Općinskog vijeća, po završetku svake sjednice, na portalu objavi izvještaj, dok se tonski snimak sjednice emituje u programu Radija Donji Vakuf, o čemu javnost biva na vrijeme obaviještena.

Ukoliko bi općinski vijećnici, kojima su građani ukazali povjerenje na posljednjim izborima, donijeli odluku o snimanju ili video prenosu sjednice te postavci mikrofona u svim klupama u kojima sjede vijećnici, pomoćnici načelnika, načelnik i gosti, građani Donjeg Vakufa bi vidjeli kako rade vijećnici i čuli sve što se izgovori.

Neadekvatna opremljenost sale u kojoj se održavaju sjednice nije problem novinara, stoga je krajnje neprofesionalno od strane vijećnice Jasmine Hadžiavdić da okrivljuje novinara za lošiju kvalitetu audio snimka sa sjednica Općinskog vijeća te pokušaja da utječe na način izvještavanja i pisanja novinara.

Stoga još jednom podsjećamo da se svako nezadovoljstvo radom medija može iskazati  kroz legitimne  prigovore kao što su: javno reagiranje, demanti ili žalba Regulatornoj agenciji za komunikacije. Direktni politički pritisci na medije su nedopustivi u demokratskom društvu, predstavljaju grubi atak na slobodu izražavanja i izraz su demonstriranja političke i ekonomske moći.

Odluka o izvršenju budžeta Općine Donji Vakuf za 2020.godinu, u formi Nacrta, takođe je usvojena je sa 11 glasova ZA, 7 vijećnika je bilo protiv, dok su 3 bila suzdržana.

Jasminko Ratkušić, predsjednik Komisije za izbor i priznanje, u Rješenju o imenovanju Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina, dostavio je sljedeći prijedlog za Komisiju: Mirzet Čepalo predsjednik, Azrudin Đulović, zamjenik predsjednika, Aldijana Smajić, Safet Mustajbegović, Safet  Šutković i Pašo Đulović.

Općinski vijećnici su usvojili prijedlog Komisije  (4 suzdržan, 11 za i 6 protiv) uz zaključak da se ubuduće prijave kandidata s biografijom dostavljaju Općinskom vijeću.

Izvještaj o izvršenju budžeta Općine Donji Vakuf za period od 01.01. do 30.09. usvojen je sa 11 za, 7 protiv i 3 suzdržana.

Osim budžeta, žustro je bilo i kod tačke dnevnog reda koje se odnosila na cjenovnik komunalnih usluga (vodovod, kanalizacija i odvoz smeća) JKP Gradina Donji Vakuf

Na prijedlog Kluba vijećnik SDA,  uz zaključak da se uradi detaljna analiza, odgođeno je izjašnjavanje vijećnika o cjenovniku komunalnih usluga do naredne sjednice.

Vijećnici su primili k znanju Informacija o ostvarivanju prava korisnika boraca, ratnih vojnih invalida i članova porodica šehida i poginulih boraca u 2018.godini, Informaciju o uslovima rada, aktuelnoj problematici, upisu učenika u prvi razred u školskoj 2019/2020 godini, kao i uspjehu i vladanju učenika u školskoj 2018/2019 godini, Informaciju o realizaciji Programa rada i zaključaka Općinskog vijeća za period juli-septembar 2019.godine te Informaciju o prikupljanju i odlaganju komunalnog otpada za 2018.godinu

Na 26.sjednici Općinskog vijeća, data je saglasnost na Statut Javne ustanove „Apoteka“ Donji Vakuf.

Tonski snimak sa 26.sjednice Općinskog vijeća Donji Vakuf biće emitovan u programu Radija Donji Vakuf u ponedjeljak, 02.decembra 2019.godine, nakon vijesti u 15 sati.