Održan štrajk upozorenja u osam rudnika u FBiH

Radnici sedam rudnika u sastavu Koncerna Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, kao i zaposleni u Rudniku mrkog uglja Banovići, jutros su održali jednosatni štrajk upozorenja. Oni traže hitno pokretanje pregovora koji će dovesti do potpisivanja kolektivnog ugovora za oblast rudarstva.

Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH odluku o održavanju štrajka upozorenja donio je 22. septembra, ali od tada nije reagirao Nermin Džindić, federalni ministar energije, rudarstva i industrije.

– Samostalni sindikat radnika rudnika Federacije BiH 15. augusta 2022. godine socijalnim partnerima uputio je inicijativu za vodenje pregovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u FBiH. Potom su upravni odbori reprezentativnih sindikata za djelalnost rudarstva u FBiH uputili zajednički akt po navedenom pitanju 17. augusta 2022. godine, a nakon toga 7. septembra te 20. septembra i urgenciju za otpočinjanje pregovaračkog procesa i dostavljanje konačnog stava socijalnih partnera o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora – navodi se u odluci Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH, koju potpisuje predsjednik Sinan Husić.

Prije odluke o štrajku upozorenja federalni premijer Fadil Novalić uputio je više dopisa ministru Džindiću.

– Dana 7. septembra 2022. godine moj ured Vam je uputio akt kojim je zatraženo postupanje u skladu s nadležnostima Ministarstva, u vezi s prijedlogom izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za oblast rudarstva u FBiH. U Vašem odgovoru od 14. septembra neosnovano ste i paušalno konstatovali da su aktivnosti oko pregovaranja u pogledu Kolektivnog ugovora za oblast rudarstva u FBiH u nadležnosti Ureda premijera – navodi se u Novalićevom dopisu datiranom 20. septembra pod oznakom hitno.

Premijer FBiH u dopisu je podsjetio ministra Džindića “na odredbe člana 9, Zakona o ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave, prema kojima je Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije zaduženo za, između ostalog, obavljanje upravnih, stručnih i drugih poslova koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti FBiH u oblasti rudarstva”.

– Prema tome, nosilac aktivnosti u oblasti rudarstva je jedino i isključivo Vaše ministarstvo – istakao je, između ostalog, Novalić u dopisu Džindiću.

Novalić je, nakon što je dobio najavu štrajka upozorenja, 23. septembra uputio još jedan dopis Džindiću pod oznakom hitno, u kojem navodi da je potrebno “poduzeti aktivnosti u skladu sa nadležnostima Ministarstva”.

Kako nam je rečeno u Sindikatu radnika rudnika Federacije BiH, resorno ministarstvo nije poduzelo ništa da spriječi štrajk upozorenja.

Facebook
Twitter
X
WhatsApp
Telegram
Email
Print