Održan sastanak premijera SBK i v.d. direktora Porezne uprave FBiH

U Poreznoj upravi Federacije BiH održan je sastanak v.d. direktora Porezne uprave Federacije BiH Šerifa Isovića sa premijerom Srednjobosanskog kantona Tahirom Lendom i načelinkom Općine Busovača Asimom Mekićem.

Povod za održavanje sastanka je unapređenje saradnje između Vlade Srednjobosanskog kantona i Porezne uprave FBiH.

V.d. direktora je upoznao premijera o dugovanjima koja imaju privredni subjekti u Federaciji BiH, a posebno privredni subjekti čiji su osnivači Vlada FBiH i Srednjobosanski kanton. Porezni obveznici čiji je osnivač Vlada FBiH i SBK imaju prispjele dužne obaveze u postupku prinudne naplate zaključno sa 31.03.2016. godine, u ukupnom iznosu od preko 78 miliona maraka.

V.d. direktora je istakao da Porezna uprava ne može tražiti od poreznih obveznika da poštuju zakone i izvršavaju svoje porezne obaveze, a da istovremeno ona sama ne primjenjuje važeće zakone, time što će selektivno vršiti blokadu računa i prisilnu naplatu javnih prihoda. Posupajući po važećim propisima svim kantonalnim poreznim uredima je 04.03.2016. godine dat zadatak da o namjeravanim aktivnostima uprave obavijeste menadžment i vlasnike dužnika i da pozovu sve obveznike da izmire svoj dug, te ukoliko to ne učine da će uprava 20.04.2016. godine izvršiti blokadu računa svih subjekata koji ne plate dug ili sa Poreznom upravom ne zaključe sporazum o plaćanju duga na rate.

 

Premijer Srednjobosanskog kantona Tahir Lendo izrazio je zabrinutost za stanje duga javnih subjekata i najavu Porezne uprave da će izvršiti blokadu računa, te je istakao da će od Vlade i Parlamenta Federacije BiH zatražiti da se uključe u rješavanje problema i da po hitnom postupku donesu zakon ili uredbu kojom će se na najpovoljniji način za sve dužnike naći rješenje za naplatu duga, kako se ne bi ugrozio rad javnih subjekata koji imaju veliki značaj za Srednjobosanski kanton i njegove građane.

Facebook
Twitter
X
WhatsApp
Telegram
Email
Print