Održan sastanak mladih i Mediteranska konferencija Crvenog križa i Crvenog polumjeseca

0
100

 

Mediteranska konferencija društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca okupila je 26 nacionalnih društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca zemalja Mediterana, kao i drugih nacionalnih društava koja imaju veze sa ovom regijom.

Nacionalna društva Crvenog križa i Crvenog polumjeseca tokom konferencije razgovarala su o humanitarnih izazovima vezanim za migracije, klimatske promjene, angažmanu mladih i socijalnoj inkluziji, te su definirali strateške smjernice koje će Centar za suradnju na Mediteranu (CCM) slijediti u naredne četiri godine.

Posebnu radost, ozarena lica, uzbuđenje i neopisivu sreću kod volontera izazvao je dolazak Predsjednika Međunarodne Federacije Crvenog križa i Crvenog polumjeseca (IFRC).

Tokom sastanka mladih pripremljena je Sarajevska deklaracija, koja je i usvojena. Dok za vrijeme trajanja Mediteranske konferencije pripremljene su i osvojene strateške smjernice koje će se slijediti u narednom periodu.

 

II Evropski sastanak mladih, XIII Mediteransku konferenciju Crvenog križa i Crvenog polumjeseca iznijeli su mladi lideri Crvenog križa FBiH, uz pomoć kolega volontera iz Crvenog križa Istočne Ilidže.

Liderka mladih Crvenog križa općine Donji Vakuf Emina Snaga, uzela je učešće u II Mediteranskom sastanku mladih i XIII Mediteranskoj konferenciji, kroz doprinos pripremi i realizaciji ovih veoma važnih događaja.