Odobreno 9,8 miliona KM za suzbijanje koronavirusa

Federalna vlada na današnjoj sjednici u Mostaru donijela je odluku o raspoređivanju i korištenju namjenskih prihoda s posebnog transakcijskog računa za sredstva za zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća, u iznosu od 9.814.300 maraka.

Namjenska sredstava u Budžetu za 2020. godinu bit će raspoređena i korištena za nabavku neophodne opreme, uključujući i adaptaciju prostora za zaštitu zdravstvenih radnika i stanovništva u Federaciji BiH u uvjetima pogoršane epidemiološke situacije s koronavirusom te za osiguranje sredstava za finansiranje karantina.

Prije ove odluke Vlada je izmijenila Uredbu o organiziranju službi zaštite i spašavanja FBiH, kojom je propisano da je prva javna ustanova iz oblasti zdravstva u kojoj se formira služba za medicinsku pomoć Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, umjesto Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo.

Odlučeno je da će službe za medicinsku pomoć biti jednoobrazno organizirane u okviru kliničkih centara u Tuzli, Mostaru i Sarajevu.

 

Facebook
Twitter
X
WhatsApp
Telegram
Email
Print