Od početka maja lakše do penzije u FBiH, za podnošenje zahtjeva trebat će manje papirologije

Federalni zavod za penziono i invalidsko osiguranje poslalo je obavijest da od 1. maja, svi podnositelji zahtjeva za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja te izdavanje uvjerenja i potvrda o podacima o kojim se vodi službena evidencija, neće biti u obavezi uz zahtjev prilagati potvrdu o mjestu prebivališta – CIPS potvrdu, rodni list i uvjerenje o državljanstvu.

Nakon inicijative ministra komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edina Forte, Federalni zavod za penzisko i invalidsko osiguranje je intenzivirao suradnju s IDDEEA-om, te razvio aplikativno rješenje preko kojeg ima uvid u podatke iz evidencije koju u ime izvornih organa vodi IDDEEA, pri tome poštujući sve sigurnosne elemente u vezi sa zaštitom osobnih podataka, uz bitnu napomenu da se sam uvid vrši nakon prethodno pribavljene suglasnosti samog podnositelja zahtjeva.

Također, s obzirom na činjenicu da se o podacima koji se tiču radnog odnosa osiguranika vodi službena matična evidencija osiguranika, počevši od 1. maja, uz zahtjev neće biti potrebno dostavljati ni rješenje o prestanku radnog odnosa (izuzetak osiguranici policijski službenici i vojni osiguranici Ministarstva obrane BiH).

“Sve navedeno rezultat je niza poduzetih aktivnosti od strane menadžmenta Federalnog zavoda, a sve s ciljem unapređenja poslovanja i olakšavanja pristupa ostvarivanju prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja kroz pojednostavljivanje procedura i ubrzanje procesa ostvarivanja svih prava, povećanje transparentnosti rada, otvaranja Zavoda prema krajnjim korisnicima, u okviru borbe za administraciju bez papira i čekanja u redovima”, navode iz Federalnog zavoda PIO.

Facebook
Twitter
X
WhatsApp
Telegram
Email
Print