Od danas za sve telefonske razgovore neophodan pozivni broj

0
136

U BiH od danas se u fiksnoj telefonskoj mreži uvodi pozivni broj i za pozive u okviru iste mrežne grupe, a cijena poziva ostaje ista.

Korisnici u fiksnoj telefonskoj mreži poziv uspostavljaju tako što prvo biraju pozivni broj mrežne grupe kojoj pripada taj korisnik i njegov korisnički broj, bez obzira na mrežnu grupu iz koje zove.

Ako iz Jajca u fiksnoj mreži pozivate fiksni broj u Banjaluci potrebno je da prvo birate pozivni broj 030.

Do ovih izmjena došlo je u skladu sa novim pravilima koja je usvojila Regulatorna agencija za komunikacije BiH.