Obrti nude mogućnost: Javni poziv za 120 kandidata

0
30

Agencija za rad i zapošljavanje BiH u saradnji sa entitetskim zavodima za zapošljavanje i Zavodom za zapošljavanje Brčko distrikta BiH, te Savezna agencija za rad SR Njemačke (Bundesagentur für Arbeit – BA) u saradnji sa Udruženjem njemačkih obrta (Zentralverband des Deutschen Handwerks – ZDH) su 27.7.2021. godine raspisali novi javni poziv u okviru projekta “Obrti nude budućnost”. Javni poziv je otvoren do kraja godine.

Projektom je predviđeno povećanje kompetencija na tržištu rada za ukupno 120 kandidata kroz regrutaciju, dokvalifikaciju i integraciju kvalifikovanih radnika u njemačka obrtna zanimanja za vrijeme trajanja projekta.

“Ovaj projekt je izvanredna prilika za naše radnike da steknu savremena znanja i vještine u skladu sa njemačkim obrazovnim i stručnim standardima, a važno je naglasiti da se kandidati nakon sticanja potrebnih znanja i vještina vraćaju u Bosnu i Hercegovinu kako bi ista mogli prenijeti na domaće tržište rada”, saopćeno je iz Agencije za rad i zapošljavanje.

Projekt je otvoren za zanimanja i kvalifikacije elektroničar/elektroničarka, metalostrugar/metalostrugarka i instalater/Instalaterka za sanitarije, grijjanje i klimatizaciju.

Detaljnu listu zanimanja i potrebnih kvalifikacija možete vidjeti ovdje)

U projektu je osigurano besplatno učenje njemačkog jezika u Goethe Institutu, iznos od 780,00 KM za troškove smještaja, hrane i zdravstvenog osiguranja za vrijeme kursa jezika, te dokvalifikaciju uz rad u Njemačkoj radi dobijanja njemačke diplome.

Detaljne informacije o javnom pozivu nalaze se na slijedećem linku.