Objavljena lista prioriteta za dodjelu kantonalnih stipendija

0
82

Objavljena  Lista prioriteta za dodijelu stipendija djeci pripadnika branilačke populacije za akademsku 2013/2014 godinu

1.         Stipendija za akademsku 2013/2014 godinu dodjeljuje se studentima od rednog broja 1. zaključno sa rednim brojem 368.

2.         Nezadovoljna lica imaju pravo prigovora na listu prioriteta za dodjelu stipen-dija u roku od (8) osam dana od dana objavljivanja liste.

3.         Prigovor se podnosi neposredno ovoj Upravi.

4.         Po razmatranju prigovora na listu prioriteta utvrđuje se konačna lista prioriteta za dodjelu stipendija.

5.         Lista prioriteta je objavljena dana 23.05.2014.godine.Zadnji dan za podnošenje prigovora je 02.06.2014.godine.

 

6.         Program i Kriteriji utroška sredstava za stipendije objavljeni su u Službenim novinama SBK/KSB broj: 6/2014.