Objavljen registar boraca na osnovu kojeg će se znati koliko je ko dobio od države

0
591

Ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata u FBiH Salko Bukvarević danas je zajedno s kantonalnim ministrima za boračka pitanja i predstavnicima boračkih udruženja prezentirao Registar korisnika boračko-invalidske zaštite.

Ministar Bukvarević je istaknuo da od danas postoji jedinstveni registar boraca u kojem se jasno vidi naknada svakog borca i njihovih porodica. Prema riječima, ministra, cilj je da registar bude dostupan institucijama BiH, rješavanaj pitanja branilaca i njihovih porodica, ali i da se na lakši način dođe do svakog borca

“Trenutno imamo korisnike prava na RVI, porodične invalidne, naknade za najviša ratna priznanja i ostalo. Ukupno je 92.529 imena, od čega na RVI otpada nešto više od 47.000. Kada su u pitanju porodične invalidnine, tu je nešto manje korisnika i sve je raspoređeno i uspostavljeno prema kantonima”, naglasio je Bukvarević.

Istaknuo je kako će se sada konačno moći vidjeti koliku branioci i članovi njihovih porodica primaju visine naknade.

Danas su također uručeni pristupni kodovi rukovodiocima federalnih i kantonalnih institucija kako bi i oni mogli pratiti spisak i registru.

“Jedinstveni registar boraca se satoji od imena boraca i popisa o visini njihove i naknade njihovih porodica. On je danas dostupan svim državnim institucijama, ali s pristupnim kodovima. Jedinstveni registar boraca će biti ažuriran svaki mjesec i bit će sve transparentno i vrlo jasno istaknuto. Svih deset općina i devet kantona su ažurirani i iz tog sistema povlačimo sve podatke o korisnicima koji pružaju mjesečne naknade prema bilo kojoj osnovi”, rekao je federalni ministar Salko Bukvarević te dodao kako će se uspostavom jedinstvenog registra boraca u svakom trenutku znati koliko je ko dobio od države.

 

Izvor:radiosarajevo.ba