Objavljen Program i kriteriji poticaja za primarnu poljoprivrednu proizvodnju SBK/KSB za 2014.

0
77

U skladu sa Zakonom o novčanim poticajima u poljoprivredi i ruralnom razvitku, te raspoloživim sredstvima iz budžeta Srednjobosanskog kantona za 2014. godinu,

ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK objavilo je Program i kriterije utroška sredstava iz budžeta SBK za poticaje u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji u 2014. godini. Ukupna vrijednost ovog Programa iznosi 350.000 KM.

Podrška poljoprivrednoj proizvodnji usmjerena je na animalnu proizvodnju (stimulacija organiziranog farmskog uzgoja – mliječni karton, pčelarstvo), biljnu proizvodnju (novi zasadi malina, jagoda i jagodičastog voća, novi zasadi visokostablašica), interventna sredstva i sudske presude i žalbe.

Podrške ostvaruju korisnici koji ispunjavaju uvjete propisane ovim Programom i Uputstvom, kojim će se utvrditi postupak i potrebna dokumentacija te obrasci i drugi relevantni podaci.

Korisnici koji ostvare proizvodnju i ispunjavaju opće i posebne kriterije, podnose nadležnom općinskom organu zahtjev za podršku u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji uz propisanu dokumentaciju za ostvarivanje podrški, a općinski organ kompletiranu dokumentaciju prosljeđuje na protokol Kantona.

Daljnji postupak za ostvarivanje prava na podršku u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji  provodit će se po odredbama Zakona o upravnom posupku Federacije Bosne i Hercegovine.

Korisnici sredstava su fizička i pravna lica sa područja Srednjobosanskog kantona koja ispune propisane opće i posebne kriterije iz ovog Programa i Uputstva ( poljoprivredni proizvođači).

Detaljne informacije povodom objavljenog Programa i kriterija poticaja za primarnu poljoprivrednu proizvodnju, zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Zemljoradničke zadruge „AT“ Donji Vakuf.