Objavljen novi Javni poziv za transfer statusnih pitanja branilaca i članova njihovih porodica

0
273

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane pomoći za rješavanje statusnih pitanja pripadnika branilaca i članova njihovih porodica za 2018 godinu.

Pravo prijave za dodjelu sredstava imaju slijedeće kategorije:

– Demobilizirani branioci i bračni partneri umrlih demobiliziranih branilaca;

– Ratni vojni invalidi od 20% do 50% invalidnosti koji nemaju druga mjesečna primanja;

– Roditelji oženjenih šehida i poginulih branilaca koji nemaju druga mjesečna primanja;

– Dobitnici najviših ratnih priznanja i odlikovanja iz člana 5. stav 4. („Srebrena policijska zvijezda“ i „Srebreni štit“) i stav 5. („Red hrvatskog pletera“) Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica (“Službene novine Federacije BiH”, br.70/05, 61/06, 9/10 i 90/17), koji nemaju druga mjesečna primanja;

– Djeca šehida i poginulih branilaca, bez oba roditelja i bez primanja.

Kriteriji za jednokratnu dodjelu sredstava

Pravo na jednokratnu dodjelu sredstava može ostvariti nezaposleni demobilizirani branilac ako je prijavljen kod nadležne službe za zapošljavanje najmanje jednu godinu prije stupanja na snagu ove odluke, koji je bio pripadnik Oružanih snaga najmanje jednu godinu, ukoliko stalno živi i ima prebivalište na teritoriji Bosne i Hercegovine i ako nema mjesečnih novčanih primanja.

Pravo na jednokratnu dodjelu sredstava može ostvariti bračni partner umrlog demobiliziranog branioca koji je bio pripadnik Oružanih snaga najmanje jednu godinu ukoliko nisu zasnovali novu bračnu zajednicu, ako su prijavljeni kao nezaposleno lica kod nadležne službe za zapošljavanje najmanje jednu godinu prije stupanja na snagu ove Odluke, ukoliko stalno žive i imaju prebivalište na teritoriji Bosne i Hercegovine i ako nemaju mjesečnih novčanih primanja.

Za bračnog partnera umrlog demobiliziranog branioca iznos jednokratne dodjele utvrđuje se na način da se broj mjeseci pripadnosti u OS BiH umrlog demobiliziranog branioca množi sa 4, 50 KM.

Ratni vojni invalidi od 20% do 50% invalidnosti, koji izuzev lične invalidnine nemaju druga mjesečna primanja, roditelji oženjenih šehida i poginulih branilaca koji izuzev porodične invalidnine nemaju drugih mjesečnih primanja, dobitnici najviših ratnih priznanja i odlikovanja iz člana 5 st. (4) i (5) Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica (“Službene novine Federacije BiH”, br.70/05, 61/06, 9/10 i 90/17), koji nemaju druga novčana primanja.

Djeca šehida i poginulih branilaca, bez oba roditelja i bez primanja;

Smatra se da lice iz st. 1., 2.,3. i 4. ove tačke nema mjesečna novčana primanja ako:a) nije u radnom odnosu;

  1. b) ne obavlja samostalnu djelatnost ličnim radom;
  2. c) nije uživalac domaće ili inostrane penzije;
  3. d) nije korisnik mjesečnih naknada po federalnim, kantonalnim i općinskim/gradskim propisima, osim lične invalidnine ratnog vojnog invalida ispod 60%, I osim dječijeg dodatka i socijalne pomoći;
  4. e) nema drugih prihoda po osnovu izdavanja u zakup stambenih jedinica ili poslovnih prostora i dr.

Rok za podnošenje zahtjeva je do 27.12.2018. godine.

Zahtjevi koji nisu blagovremeni i zahtjevi koji su predati prije raspisivanja javnog poziva, neće se uzeti u razmatranje, a Federalno ministarstvo nema obavezu vraćanja dostavljene dokumentacije.

izvor: tntportal.ba

više informacija na linku: http://www.fmbi.gov.ba/bosanski/txt.php?id=11