Obilježena godišnjica Savjetovanja regionalnih komandanata Patriotske lige Republike Bosne i Hercegovine “Mehurići 1992.-2016.”

U Travniku je 5. februara 2016. godine u Centru za kulturu općine održana svečana akademija u sklopu obilježavanja godišnjice Savjetovanja regionalnih komandanata Patriotske lige Republike Bosne i Hercegovine “Mehurići 1992.-2016.”. Prije početka Akademije upriličena je posjeta Centralnom šehidskom mezarju. 

U veoma složenim okolnostima Patriotska liga Bosne i Hercegovine formirana je 10. juna. 1991. godine, a stala je u odbranu svoje zemlje sa pripadnicima aktivnog i rezervnog sastava policije i djelovala sve do 9-tog. odnosno 15. aprila 1992. godine, kada ulazi u sastav Armije R BiH. Savjetovanje regionalnih komandanata Patriotske lige Republike Bosne i Hercegovine održano je 7. i 8. februara 1992. godine u Mehuriću kod Travnika. Ovo Savjetovanje je jezgro softvera koji je razrađivao sistem odbrane naroda, narodnosti i građana Republike Bosne i Hercegovine od nadolazeće agresije.

Učesnici Savjetovanja: Karišik Meho – Kemo, komandant Štaba PL R BiH, Aganović Zihnija – Aga, Bilajac Rifat – Čiča, Čengić Hasan – Čenga, Hafizović Halid – Hafiz, Halilović Sefer – Halil, Hodžić Mehdin – Senad – Crni Labud, Hubo Hajrudin – Edo, Jandrić Omer – Omer, Karavelić Vahid – Vaha, Merdan Džemal – Brko, Osmanagić Hajrudin – Mujo, Suljević Zićro – Stari i Šaronjić Atif – Emir.

Na Savjetovanju je donesena Direktiva za odbranu suvereniteta Bosne i Hercegovine. Shodno Direktivi i uputama Glavnog štaba PL R BiH u zoni odgovornosti regionalnih štabova intenziviran je rad na formiranju novih jedinica i obuka njihovih pripadnika. 

Utvrđeni su pravci i procjene u stvaranju organizovanih snaga kroz Patriotsku ligu BiH, kao i djelovanje u odbrani suvereniteta, integriteta i cjelovitosti Bosne i Hercegovine kako bi se obezbjedio budući zajednički život svih naroda i narodnosti na državnoj teritoriji BiH.  

-Prisjetimo se specifičnosti tog perioda. 18. novembra 1991. godine proglašena je Herceg Bosna, a 9. januara 1992. proglašena je Republika Srpska. Za 29. februar i 1. mart 1992. godine, najavljeno je održavanje referenduma za nezavisnost Bosne i Hercegovine. Uvjeti u to vrijeme bili su veoma teški. U takvom ambijentu u Mehuriću su se sastali  kamandanti regionalnih štabova Patriotske lige, izvršili analizu postignutog, sagledali, procjenili i verifikovali plan priprema u organizovanju odbrane Bosne i Hercegovine od nastupajuće agresije.  Historijska je činjenica da je Stranka demokratske akcije iznjedrila Patriotsku ligu koja je formirana 10. juna. 1991. godine, i stala u odbranu svoje zemlje sa pripadnicima aktivnog i rezervnog sastava policije.

Sa ove distance može se dostojanstveno i časno reći, da su to bili jedno,  koji su zajedno djelovali i nastupali sa probosanski orjentisanim građanima, narodom. Sve organizovane jedinice i snage Patriotske lige Odlukom Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine od 9-tog do 15. aprila 1992. godine, kroz sistem Teritorijalne odbrane ulaze u sastav Armije R BiH. 

Ovom obilježavanju prisustvuje veći broj organizatora Patriotske lige BiH, koji su organizovali i učestvovali u pripremi za odbranu i odbrani Bosne i Hercegovine u periodu od 10.06.1991. do 15.04.1992. godine.

Uvjerenja su uručena na Svečanoj akademiji koja je održana povodom obilježavanja dvadesete godišnjice, Dana nezavisnosti BiH, 1. marta 2012. godine u hotelu “Maršal” na Bjelašnici. Cjelokupan spisak  dobitnika uvjerenja organizatora objavljen je u dnevnom listu Oslobođenje od 03.03.2012. godine. Do sada nije bilo određenih reagovanja i osporavanja cjelokupne liste dobitnika, niti pojedinaca. Ove spiskove potvrdili su delegati na Skupštinama Patriotske lige Bosne i Hercegovine u sklopu razmatranja izvještaja o radu za 2011. i 2012. godinu.  Ovo je prva prilika nakon rata da se susretnu preživjeli učesnici – regionalni komandanti Patriotske lige Republike Bosne i Hercegovine sa svojim neposrednim saradniciama sa terena iz perioda 1991. – 1992. godina, rekao je Kemal Balihodžić, predsjednik Organizacionog odbora.

General Vahid Karavelić, jedan je od učesnika Savjetovanja regionalnih komandanata Patriotske lige Republike Bosne i Hercegovine u Mehuriću, 1992.godine, te ovom prilikom dao svoje mišljenje i iznio svoje impresije impresije.

-O značaju PL BiH i njenoj ulozi govori i nekoliko komparativnih primjera. Josip Broz Tito 22./27. septembar 1941. godine, održao je poznato savjetovanje u Stolicama kod Krupnja na kome su bili prisutni mnogi predstavnici iz Srbije, Hrvatske, Slovenije, BiH, kao i mnogobrojni lokalni i regionalni komandanti. Na tom savjetovanju je preciziran karakter rata, način borbe, uveden je pojam borca partizana, regulisane oznake petokraka, itd. Na Savjetovanju regionalnih komandanata PL BiH u Mehurićima 07./08. februara,1992. godine, gotovo sve isto je uradila i PL BiH. Zbog toga je Savjetovanje u Mehurićima ravno Savjetovanju u Stolicama. Zbog Savjetovanja u Stolicama partizani i NOV su pobijedili u Drugom svjetskom ratu, isto što je Patriotska liga BiH kroz Teritorijalnu odbranu i Armiju RBiH zbog Savjetovanja u Mehurićima pobijedila u ovom našem posljednjem ratu.

 

Naprimjer, poznato je da su u NOB, partizani, tek krajem decembra 1941. godine, uspjeli formirati  Prvu proletersku udarnu brigadu. Mi smo krajem decembra 1992. imali već šest korpusa. I u prvom i u drugom slučaju rat je počeo u aprilu – 41. odnosno 91. Radi se, dakle, o istom vremenskom periodu – od aprila do decembra. U prvom slučaju je formirana samo jedna brigada, a u drugom šest korpusa! Zašto? Razlog je vrlo jednostavan. Prvo, zato što se u drugom slučaju sa pripremama za odbranu počelo kroz PL BiH mnogo ranije, i drugo, zato što je baza za odbranu u drugom slučaju bila šire postavljena nego u prvom slučaju.  Na pitanje zašto, odgovor je postojanje PL BiH i njeno djelo, rekao je general Karavelić i u završnom dijelu naglasio:

-Govoreći o Patriotskoj ligi BiH i organizaciji otpora, Rusmir Mahmutčehajić  je rekao: Jedan o najčasnijih bosanskih poduhvata bila je ideja o organiziranju odbrane BiH. To je bila časna ideja, ideja odbrane, a ne ideja predaje.”

Slobodan Milošević je u Dejtonu rekao da je Alija Izetbegović pobijedio.

Na Kongresu SDA u Sarajevu 6/7. septembar 1997. godine prvi čovjek Patriotske lige Alija Izetbegović je rekao: Da nije bilo Patriotske lige BiH, odbrana BiH ne bi bila moguća.”

Istovremeno za prvog čovjeka Patriotske lige Bosne i Hercegovine Ričard Holbruk ambasador SAD pri UN-u, ujedno i tvorac Dejtonskog mirovnog sporazuma, 3. oktobra 2003. god. u Sarajevu je rekao: Mislim da nije bilo Izetbegovića, ova zemlja danas ne bi postojala. On je razlog postojanja BiH”, rekao je Holbruk.

 

Premijer Kantona, Tahir Lendo u ulozi domaćina Srednjobosanskog kantona i općine Travnik, zahvalio se masovnom prisustvu ovoj Akademiji i njegovanju tradicije obilježavanja ove godišnjice.

Predsjednik Patriotske lige BiH dr. Salih Kulenović upoznao je prisutne sa historijskom  ulogom i aktuelnom trenutku u našem društvu, te naglasio:

-Stvaranjem Patriotske lige BiH i formiranjem njenih općinskih i regionalnih štabova udareni su temelji stvaranju Armije Republike Bosne i Hercegovine koja je kao jedina legalna i legitimna oružana sila tokom agresije na međunarodno priznatu RBiH bila u funkciji odbrane svih bosanskohercegovačkih naroda i građana.

Formiranje tzv. Srpske Republike BiH 09.01.1992. godine na Palama samo je dalje intenziviralo odbrambene aktivnosti PL-e, pa u tom kontekstu moram spomenuti i niz savjetovanja održanih na raznim mjestima u BiH (Mehurići, Tojšići) s ciljem konkretizacije zadataka vojno-političkog rukovodstva i usaglašavanja dinamike priprema za provođenje referenduma za nezavisnost BiH održanog 29.02. i 01.03.1992.godine.

Najvažniji dokument usvojen na Savjetovanju u Mehurićima je Direktiva za odbranu suvereniteta Bosne i Hercegovine.

Na Savjetovanju su, na osnovu izvršenih procjena političko-bezbjedonosne situacije u RBiH i njenom okruženju, utvrđeni pravci djelovanja kroz PL BiH u cilju odbrane suvereniteta, teritorijalnog integriteta i političke neovisnosti RBiH.

Na osnovu Direktive i uputa Glavnog štaba PL-e RBiH, u zoni odgovornosti Regionalnih štabova intenzivira se rad i preduzimaju neophodne mjere organizacijske naravi na formiranju jedinica i vršenju odgovarajuće obuke njihovih pripadnika.

Bez namjere da umanjujem bilo čiji doprinos u našoj pravednoj odbrambeno-oslobodilačkoj borbi, ipak moram naglasiti historijsku ulogu SDA tokom formiranja PL-e koja je prva stala u odbranu domovine uprkos izrazito složenim i teškim unutrašnjim i međunarodnim prilikama za Bosnu i Hercegovinu koju je de facto JNA potpuno okupirala, prethodno oduzevši legalno nabavljeno oružje TO BiH.

Te dodao

-Potpisivanjem mirovnog sporazuma u Dejtonu okončana je agresija na našu domovinu čime su stvorene pretpostavke da se donekle stvore realne mogućnosti za ekonomsku i društvenu obnovu Bosne i Hercegovine kao i njeno uključivanje u moderne evropske i svjetske integracijske tokove.

Međutim, u ovom dugotrajnom i politički složenom procesu država ne može i ne smije zanemariti one koji su svojim životima odbranili čast, slobodu i dostojanstvo domovine i svakog čovjeka u najtežim trenucima , rekao je dr. Salih Kulenović, predsjednik Patriotske lige Bosne i Hercegovine.

U radnoj posjeti Srednjobosanskom kantonu bio je Federalni Ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno – oslobodilačkog rata dr. Salko Bukvarević i rado se odazvao da se obrati pripadnicima i gostima na svečanoj Akademiji u sklopu obilježavanja godišnjice Savjetovanja regionalnih komandanata Patriotske lige Republike Bosne i Hercegovine “Mehurići 1992.-2016.”. U svom govoru navodio je primjere tokom rata 1992-1996. Po pojedinim područjima koja nisu bila pod kontrolom Armije Bosne i Hercegovine da su ubijani nedužni civili, rušene bogomolje, te naglasio:

– Tamo gdje su bile jedinice Armije Republike Bosne i Hercegovine, nastale na principima i na temeljima Patriotske lige, s ponosom možemo reći da su članovi Patriotske lige, da pripadamo Armiji Republike BiH koja je antifašistička, oslobodilačka Armija jer je branila sve građane Bosne i Hercegovine. Za patriote ima jedna definicija da su ljudi koji se više brinu za domovinu i za druge ljude, nego za sebe. Odgovorno tvrdim da članovi Patriotske lige u tom periodu su najmanje brinuli o sebi, jer sam imao priliku da kao vaš saborac budem tu i budem prisutan kada naši veliki heroji, naši komandanti koji su poginuli u odbrani Bosne i Hercegovine i drugi članovi Patriotske lige nikada nisu brinuli o sebi, o svojim životima, nego su se brinuli kako će se odbraniti Bosna i Hercegovina.  – rekao je dr. Salko Bukvarević, ministar za boračka pitanja u Vladi FBiH.        

Kvalitetnim izvođenjem muzičkih numera i ilahija dali su svoj doprinos Hor Mješovite srednje škole sa prof. Safetom Beganovićem i Hor Elči Ibrahim pašine medrese i solista Fatima Ribo, a manifestaciju su završili zajedničkim izvođenjem pjesme “Da te nije Alija”.                                       

 

Domaćini su u saradnji sa Udruženjem žena “Emina” priredilo bosansku sofru i iskazalo domaćinski odnos, sa kojim su gosti zadovoljni sa prelijepim uspomenama vratili se u svoje gradove i svojim kućama.

Facebook
Twitter
X
WhatsApp
Telegram
Email
Print