Obilježen Dan škole u OŠ Hasan Kjafija Pruščak

0
126

Proteklog ponedjeljka, učenici nastavnici I rukovodstvo OŠ Hasan Kjafija Pruščak, obilježili su dan škole.

Program je počeo priredbom u 18 sati. Na priredbi su učenici pokazali znanje i vještine koje su usavršavali tokom školske godine u mnogobrojnim sekcijama.
Bila je ovo prilika da se najboljim učenicima dodijele nagrade, da se zahvalimo partnerima za podršku u radu ali i da se zabavimo uz pjesmu, igru i glumu.
Nastavničko vijeće dodijelilo je nagrade najboljim učenicima:
Vedin Hubljar – tjelesna i zdravstvena kultura
Anes Kaniža – matematika i recitator
Veldin Hubljar – islamska vjeronauka
Senad Magrdžija – likovna kultura i engleski jezik
Najbolja sportska ekipa IXa razred.
U školi se pod rukovodstvom Vijeća učenika održao i Školski kviz. Pobjednik istog je Veldin Hubljar.
Za podršku u radu škola je dodijelila zahvalnice Policijskoj stanici Donji Vakuf i Sportskom savezu općine Donji Vakuf.
Za višegodišnji rad i trud titulu učenika generacije ponijeli su:
Senad Magrdžija
Aida Elkaz
Šerifa Kalčo
Sabiha Sijamija