Obilježavanje Dana tolerancije i Dana djeteta u „Prvoj osnovnoj školi“ Donji Vakuf

0
47
Autori: školska novinarska redakcija
AKO SE DIJETE OHRABRUJE, ONO SE UČI SAMOPOUZDANJU I SIGURNOSTI.
AKO DIJETE DOŽIVLJAVA POHVALU, ONO UČI PRIMJEĆIVATI I CIJENITI DOBRO.
DIJETE KOJE DOŽIVLJAVA POŠTENJE, UČI SE BITI PRAVEDNO.
DIJETE KOJE DOŽIVLJAVA NEPRIJATELJSKO PONAŠANJE, UČI SE SVAĐATI.
DIJETE KOJE DOŽIVLJAVA RAVNODUŠNOST, UČI BITI USAMLJENO.
DIJETE KOJE DOŽIVLJAVA KRITIZIRANJE, UČI OSUĐIVATI.
DIJETE KOJEM SE ČESTO PRIGOVARA, NE PRIMJEĆUJE DA GA OKOLINA VOLI.
AKO SE DIJETE ISMIJAVA, ONO UČI BITI POVUČENO.
AKO DIJETE DOŽIVLJAVA OSRAMOĆIVANJE, UČI SE STIDJETI SAMOGA SEBE.
DIJETE KOJE NEMA BRAĆU I SESTRE, NE ZNA ŠTO JE BRATSKA I SESTRINSKA LJUBAV.
DIJETE KOJE DOŽIVLJAVA TOLERANCIJU, UČI BITI STRPLJIVO.
AKO DIJETE ŽIVI SA SIGURNOŠĆU, ONO SE UČI POVJERENJU.
AKO DIJETE DOŽIVLJAVA ODOBRAVANJE, ONO SE UČI BITI ZADOVOLJNO SOBOM.
DIJETE S KOJIM SE RAZGOVARA, UČI SE RAZMIŠLJATI.
DIJETE KOJE DOŽIVLJAVA DA SE RODITELJI VOLE, UČI DA JE PORODICA ZAJEDNICA LJUBAVI.
AKO DIJETE ŽIVI S PRIHVAĆANJEM I PRIJATELJSTVOM, UČI PRONALAZITI LJUBAV U SVIJETU!
18.novembra 2021., na Međunarodni dan tolerancije, a povodom proslave Međunarodnog Dana djeteta, 20. novembra, putem Zoom platforme desila se PRVA MEĐUNARODNA TEEN KONFERENCIJA u organizaciji dvije prijateljske škole, „Prve osnovne škole“ Donji Vakuf /BiH/ i Osnovne škole „Jovan POPOVIĆ“ Inđija /Srbija/. Nastavnici iz ove dvije škole, Vernesa Manov, Zorica Rakić i Aleksandar Mijalković su učinili fantastičnu stvar i tinejdžerima priuštili tri sata predivnog druženja, razmjene ideja kako riješiti vječita pitanja između prava koja imaju u tim godinama i obaveza koje tim pravima djeteta imaju.
Pokazali su pri tome, tri sata družeći se, a da nimalo nije bilo dosadno, kako su djetinjstvo i podrške odraslih za naše ideje bezgranične i kako nam tako malo treba treba da ovaj svijet bude ljepše mjesto življenja.
Kako reče jedan od tinejdžera, moderatora ove Konferencije, Hamza Šutković: „Prošlo je sve tako zanimljivo i brzo kao kada gledamo zanimljiv film!“
Ideja je potekla od grupe dječaka iz jezičko- novinarske sekcije u školi kojima je nastavnica Vernesa pomogla da ostvare cilj, proistekao iz njihovog kreativnog razvoja tokom ovih godina i organizuju Zoom druženje o važnim pitanjima njihovog djetinjstva i odrastanja, posebno ona vezana za tinejdžerski period. Da će sve dobiti ovako sjajne rezultate nisu slutili, ali su ponosni na sebe, kao mlade osobe, što su pokretači ovako divnih priča saradnje, tolerancije i odrastanja.
Direktorice iz obje škole, Selma Kurić i Dragica Savić, po reakcijama oduševljenja i podrške da se ove aktivnosti održe , nisu krile oduševljenje da su dvije škole kilometrima daleko uspostavile, ovako divne kontakte prijateljstva.
Pedagogice iz škola, Sofija Burka i Amila Tahirović, su uzele aktivno učešće i sa savjetima unaprijedile mišljenja mladih o svemu kazanom. Ideje koje su poklonile ovim mladim ljudima su motivi za razmišljanje u narednim susretima koji će se,, po željama svih nastaviti i u narednom periodu.
Drago nam je što su se pored djece iz dvije pomenute škole, Konferenciji pridružili i VRŠNJAČKI EDUKATORI iz „Treće osnovne škole“ Bugojno zahvaljujući pedagogici Šejli Džanan koja ovakvim temama se također bavi sa učenicima. Obraćanje profesorice Jasne Hamzabegović, predsjednice udruženja „Ujedinjene žene“ otvorilo je mogućnost priključenja ove ekipe edukativnim kampovima za tinejdžere što otvara još jednu priliku da se idejama, razvijanju njihovih komunikacijskih i jezičkih kompetencija doprinosi svakodnevno i pomaže da se izgrade u što obrazovanije ličnosti.
Deset tinejdžera iz obje škole, te učenici i odrasli koji su pridruženi da prate ovaj događaj, zajedno sa svima koji su zainteresirano pratili sve što se dešavalo na Konferenciji učinili su da ova dva važna međunarodna dana budu obilježena na najbolji mogući način.
Tolerancija kao visoki stepen osjetljivosti ljudskog ponašanja gradi se svakodnevno i nikada svijetu nije bila potrebnija kao vrijednost postojanja u svakodnevnim prilikama, pa tako i djetinjstvo samo po sebi treba da ima sve najvrijednije sposobnosti poput tolerancije!
DRAGOJ DJECI SVIJETA I SVIMA KOJI PODRŽAVAJU DJETINJSTVO I ODRASTANJE
SRETAN 20. NOVEMBAR, MEĐUNARODNI DAN DJETETA!