Obavještenje za poljoprivredne proizvođače

0
57

Općinska služba za privredu, finansije i inspekcijski nadzor općine Donji Vakuf obavještava poljoprivredne proizvođače koji se bave animalnom i biljnom proizvodnjom/ pravna i fizička lica/  i koji podnose zahtjeve za ostvarivanje novčanih poticaja sa nivoa F BiH da su dužni najkasnije do 14. novembra prijavuiti plan proizvodnje za 2018. godinu na propisanom obrasu „PPP“.  Ukoliko poljoprivredni proizvođači u ostavljenom roku ne izvrše prijavu plana proizvodnje neće imati pravo na novčane poticaje za 2018. Godinu. Ova obavijest se odnosi na klijente koji su upisani  u registar poljopriovrednih gazdinstava ( RPG/RK) i koji se bave primarnom poljoprivrednom proizvosnjom na teritoriji SBK-a, a prijave se podnose u Službi za privredu, finansije i inspekcijski nadzor  općine Donji Vakuf, soba broj 11A. Kontakt telefon 030 509 624.