Obavještenje u vezi ostvarivanja prava na dječiji dodatak

 

JU Centar za socijalni rad Donji Vakuf uputila je obavještenje za javnost sljedeće sadržine:

Obavještavamo građane općine Donji Vakuf da Zakon o materijalnoj podršci porodicama sa djecom u Federaciji BiH ( Službene novine F BiH broj: 52/22) počinje sa primjenom od 09. oktobra 2022. godine.

Pravilnikom o potrebnoj dokumentaciji za ostavrivanje prava na dječiji dodatak a na osnovu člana 48. Zaakona, bliže se utvrđuje osnovna i dodatna dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje osnovnih i posebnih uslova za ostvarivanje ovog prava.

Važno za napomenuti jeste da se zatjevi za ostvarivanje ovo prava, kao i prikupljanje potrebne dokumentacije ne može provoditi prije početka primjene zakona, odnosno prije 09.10.2022. godine, te građane molimo za malo strpljenja i razumijevanja.

Napominjemo da će svi zahtjevi biti uredno zaprimljeni te nijedno dijete koje bude ispunjavalo Zakonske uslove neće biti uskraćeno ovog prava.

Zahtjevi / obrasci, informacije o potrebnoj dokumentaciji za ostvarivanje prava na dječiji dodatak, građanima će biti dostupni od dana primjene Zakona.

Facebook
Twitter
X
WhatsApp
Telegram
Email
Print