Obavijest o poništavanju Javnog oglasa za prijem namještenika na neodređeno radno vrijeme

0
166

Objavljuje se poništenje Javnog oglasa za prijem namještenika na neodređeno radno vrijeme u Ministarstvu finansija SBK – radno mjesto

 01. Viši referent za obradu podataka računovodstva 1 (jedan ) izvršitelj, broj 01-30-232/20-2 od 04.06.2020.godine, objavljen na web stranici www.sbk-ksb.gov.ba dana 08.06.2020. , „Dnevnom listu“ i „Večernjem listu“.

Razlozi poništenja Javnog oglasa temelje se na objavi istog u suprotnosti sa procedurama predviđenim Zaključcima Vlade Srednjobosanskog kantona: 01-05-129/16 -38 od 04.03.2016.godine, 01-4.1-333/2020 od 17.04.2020.godine i 01-4.1-386/2020-14 od 14.05.2020.godine.

Navedenim Zaključcima regulisano je da svako novo upošljavanje u Kantonalnim tijelima uprave i njihovim nižim potrošačkim jedinicama prethodno mora odobriti Vlada kantona, odnosno prijem zaposlenika može se izvršiti uz saglasnost Vlade SBK.

Budući da za predmetni Javni oglas rukovodilac organa uprave ( Ministrica finansija) nije pribavila potrebno prethodno odobrenje Vlade, takav Javni oglas samim tim je u suprotnosti sa prednje nabrojanim Zaključcima, a samim tim u suprotnosti je i sa Zakonom o Vladi Srednjobosanskog kantona ( Službene novine SBK broj 05/03 i 14/03).