Obavijest o izgradnji obilaznice na području Općine Donji Vakuf

0
709
Donji Vakuf, 29.07.2018. godine

Na web stranici Općine Donji Vakuf objavljena je obavijest o izgradnji obilaznice na području Općine Donji Vakuf.

„Poštovani građani Donjeg Vakufa obaviještavamo Vas da je u vezi izgradnje obilaznice donešena Odluka o javnom interesu za izgranju iste. Odluka o javnom interesu je objavljena u Službenom glasniku Općine Donji Vakuf broj 8/18 i 9/18.“