Obavezno predškolsko obrazovanje u Srednjobosanskom kantonu od 2018. godine

0
78

Iako su sredstva za predškolsko obrazovanje za ovu godinu bila predviđena u iznosu od 300.000,00 KM, djeca u Srednjobosanskom kantonu će biti obuhvaćena obaveznim predškolskim obrazovanjem tek od sljedeće godine.- piše Drukciji.ba. Naime, Skupština Srednjobosanskog kantona je na današnjoj sjednici prihvatila Nacrt Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i uputila ga u daljnju proceduru. Kada Zakon stupi na snagu, Srednjobosanski kanton će se pridružiti većini drugih kantona u kojima su zakoni usuglašeni s Okvirnim zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju. Tako će biti stvoreni formalni preduvjeti za uvođenje obveznog predškolskog odgoja i obrazovanja u godini pred polazak u školu, ali kako je kazala resorna ministrica Katica Čerkez, do provedbe ovog Zakona će doći najvjerojatnije u 2018. godini.U zemlji koja ima vrlo mali broj djece s predškolskim odgojem i obrazovanjem, visoku stopu siromaštva i nezaposlenosti, uvođenje ovakvog programa mora postati prioritet, a ulaganje u predškolstvo mora biti sustavno i mora se smatrati jednim od najznačajnijih dugoročnih ulaganja i jedan od načina borbe protiv siromaštva i društvene isključenosti u Bosni i Hercegovini, stav je Agencije za predškolsko osnovno i srednje obrazovanje u Bosni i Hercegovini.Iz Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i sporta SBK-a poručuju kako u novom zakonu o predškolskom obrazovanju nije značajno samo uvođenje obveznog predškolskog odgoja, već se daje na važnosti samom predškolskom obrazovanju kao bitnom segmentu cjelokupnog odgoja i obrazovanja.Prema njihovim podacima, samo 10% djece predškolskog uzrasta je obuhvaćeno nekim vidom institucionalnog obrazovanja, što je poražavajuća informacija. Predškolskim obrazovanjem bit će teško obuhvatiti svu djecu budući da na području Srednjobosanskog kantona djeluje 16 predškolskih ustanova, javnih i privatnih koje nemaju dovoljno prostornih kapaciteta da prihvate par tisuća djece koliko bi trebalo biti uključeno u obvezni predškolski odgoj i obrazovanje, a nedostaje i obrazovanog kadra u ovom polju.