„Obavezni program predškolskog odgoja i obrazovanja“ – tema današnjeg sastanka u Donjem Vakufu

0
332

Usvajanjem Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju sredinom 2017.godine, stvorene su zakonske predpostavke za realizaciju Obaveznog programa predškolskog odgoja i obrazovanja    ( OPOB-program ) u godini pred polazak u osnovnu školu za djecu koja nisu obuhvaćena nekim vidom predškolskog odgoja i obrazovanja. Ovim zakonom propisano je kako će  potpunim OPOB-programom svakog djeteta u godini pred polazak u školu biti implementiran 2019./2020. školske godine.

U ime resornog kantonalnog ministarstva, danas u Donjem Vakufu prisutan je bio Ivica Augustinović  stručni savjetnik za predškolsko i osnovno obrazovanje pomenutog ministarstva.

„Današnji sastanak ima za cilj da razgovaramo o predškolskom obrazovanju i da predstavnike lokalne zajednice upoznamo sa aktivnostima ministarstva, šta se do sada uradilo i šta će se raditi u narednom periodu, na implementaciji pomenutog programa“ – istako je Ivica Augustinović, stručni savjetnik za predškolsko i osnovno obrazovanje Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK.

” Razgovarat ćemo o tome kako i na koji način će se pomenuti program provesti na području općine Donji Vakuf. Svaka općina je specifična za sebe, a kada se govori o Donjem Vakufu mi moramo uzeti prostorne , kadrovske i materijalne uvjete koje imamo, kako bi se što bolje pripremili za provedbu ” – naglasio je Ivica Augustinović.

Pored direktorice JU Dječiji vrtić Donji Vakuf, Hadžije Begović, današnjem sastanku su prisustvovali su  direktori četiri osnovne škole sa područja naše općine, Selvedina Fazlagić Prva osnovna škola Donji Vakuf, Nedžad Ždralović OŠ Hasan Kjafija Pruščak Prusac, Mustafa Hodžić Treća osnovna škola Oborci, Seid Selimović Četvrta OŠ Torlakovac.

U ime lokalne zajendice koja je također ključni fakor u provedbi Obaveznog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u godini pred polazak u osnovnu školu, prisustvovali su općinki načelnik, Huso Sušić, pomoćnik načelnika za opću upravu i društvene djelatnosti Nermana Mlinarić, te predsjedavajući Općinkog vijeća, Naser Rujanac.