Naime, banke u u FBiH razmatraju mogućnost da zbog, navodno povećanja troškova, dižu cijene naknada i usluga po raznim osnovama. To bi se moglo odnositi na povećavanje naknade za podizanje novca na bankomatu drugih banaka, potom naknade za vođenje tekućih računa, uključujući i onih za isplatu penzija…

Da se zaista nešto sprema i da ovi navodi nisu neutemeljeni, potvrdio je za Faktor Berislav Kutle, direktor Udruženja banaka BiH Berislav Kutle.

– Istina, ima informacija da će doći do povećanja cijena usluga i naknada banaka. Razlog su povećani troškovi banaka u prethodnom periodu. Banke će se vjerovatno povećavati cijene za onoliko koliko su im porasli troškovi – kaže Kutle i naglašava:

Berislav Kutle

– Da li će sve banke to učiniti i u kojem iznosu i za koje vrste usluga, to je teško govoriti jer sve one vode svoje samostalne finansijske politike. Mnogo toga zavisi i od odnosa ponude i potražnje. Klijentima preostaje da se dobro informišu o svim uvjetima i izaberu banku čija im cijena usluga najviše odgovora.