Novi kamion za prevoz drveta ŠPD Srednjobosanske šume/ŠGD Šume Središnje Bosne d.o.o. Donji Vakuf

0
113
Na ovaj način će se poboljšati isporuka ogrijevnog drveta, i ubrzati realizacija istog.
Izvor: ŠPD Srednjobosanske šume/ŠGD Šume Središnje Bosne d.o.o. Donji Vakuf