Ovaj problem smo uočili nakon što nas je kontaktirala naša čitateljica te rekla da joj je za odjavljivanje sa biroa bilo potrebno dostaviti ugovor sa poslodavcem zbog neuvezanog sistema na federalnom nivou, a negdje i unutar kantona.

Naime, ona živi u Zeničko-dobojskom kantonu, a nedavno je počela raditi u Kantonu Sarajevo. Zbog činjenice da je prethodno bila prijavljena kao nezaposlena u jednoj općini koju pokriva Zavod za zapošljavanje ZDK, rečeno joj je da se mora lično odjaviti jer sistemi kantonalnih zavoda za zapošljavanje nisu uvezani.

Kontaktirali smo Zavod za zapošljevanje FBiH sa upitom da li su upoznati sa ovim problemom te da li poduzimaju neke aktivnosti kako bi spriječili zloupotrebe.

– Nismo upoznati sa činjenicom da postoji takva vrsta zloupotreba. Ukoliko nam se takve ili slične zloupotrebe prijave, Federalni zavod će poduzeti odgovarajuće korake – kazali su iz ovog zavoda.

U nastavku odgovora, iz FZZZ-a negiraju da sistemi nisu uvezani, ističući da su uspostavili Jedinstveni informacioni sistem u oblasti zapošljavanja u Federaciji BiH.

– Federalni zavod za zapošljavanje je u skladu sa svojom zakonskom nadležnošću uspostavio Jedinstveni informacioni sistem u oblasti zapošljavanja u FBiH te je sedam kantonalnih službi za zapošljavanje završilo ili završava sve aktivnosti na objedinjavanju i unapređenju podataka iz evidencija u oblasti zapošljavanja. Time je i teoretski nemoguća situacija da osoba može biti na više evidencija – navode iz FZZZ-a.

Iz Zavoda za zapošljavanje ZDK u odgovoru na isto pitanje navode da su osim navedenog sistema, koji uvezuje sve na području FBiH “evidencije nezaposlenih osoba uvezane i sa Jedinstvenim sistemom registracije, kontrole i naplate doprinosa kojim upravlja Porezna uprava FBiH, te je to još jedan korak kontrole kako bi se spriječile eventualne zloupotrebe koje navodite.”

Kako bismo potvrdili naše sumnje, lično smo poslali mail jednom od lokalnih zavoda za zapošljavanje u ZDK. Odgovoreno nam je kako je za odjavu sa biroa ipak neophodno dostaviti ugovor o radu.

– Za odjavu je dovoljno da mailom ili faksom pošaljete ugovor o radu koji treba da je potpisan i ovjeren od strane vas i poslodavca – stoji u odgovoru Zavoda za zapošljavanje Visoko.

Da ne bi došlo do sumnje, da je to slučaj samo u ovom zavodu ili samo u ovom kantonu, poslali smo isti upit i JU Službi za zapošljavanje KS, od kojih smo dobili isti odovor.

Postavlja se pitanje, da li je moguće da Federalni Zavod za zapošljavanje, kao i Zavod za zapošljavanje ZDK govore jedno, a da praksa pokazuje nešto sasvim drugo?!

Faktor