Negativna stopa rasta stanovništva u Donjem Vakufu

0
54

Broj stanovnika na području općine Donji Vakuf  smanjen je sa 24.372 stanovnika prema popisu iz 1991. godine,  na 14.739 stanovnika iz 2013. godini, ĉime je ostvarena negativna stopa rasta od  –22,39‰. U periodu od 2009. do 2013. godine, sa prostora općine, emigriralo je 697 stanovnika. Prema poslednjem nezvaniĉnom Popisu iz 2013. godine,  broj domaćinstava na podruĉju općine  Donji Vakuf iznosi 4.221, od toga u općinskom centru  egzistira 2.178 domaćinstava. – podaci su iz Nacrta Prostornog plana općine Donji Vakuf 2014. – 2034. godina.