Ne zaboravimo bosanske heroje: Godišnjica formiranja Prvog korpusa

Prvi korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine osnovan je 1. septembra 1992. godine. Prvi korpus je bio jedan od šest korpusa u sastavu Armije RBiH. Zona odgovornosti Prvog korpusa tokom agresije na BiH bilo je područje Sarajeva.

Kako je Sarajevo bilo pod opsadom srpske vojske 1.425 dana, koja je jedno vrijeme sarađivala i sa jedinicama HVO-a iz Kiseljaka pod komanadom ratnog zločinca Ivice Rajića, Prvi korpus je imao primarni zadatak da spriječi upad srpskih jedinica u Sarajevo, piše Historija.ba.

Prvi korpus je 1992. brojao 34.500 pripadnika da bi broj narastao na 40.500 pripadnika 1995. godine.

Prvi komandant Prvog korpusa Armije RBiH bio je Mustafa Hajrulahović Talijan. Komandanti Prvog korpusa bili su i Vahid Karavelić i Nedžad Ajnadžić. Bitno je napomenuti da su Prvi korpus sačinjavali borci različite etničke pripadnosti. Dokaz za to je i sljedeća statistika:

Prvi korpus u okruženom Sarajevu po nacionalnoj strukturi:

1992.

Bošnjaci: 24.810 (92%)

Srbi: 700 (2,6%)

Hrvati: 1.010 (3,5%)

Ostali: 460 (1,7%)

1993.

Bošnjaci: 33.840 (94%)

Srbi: 450 (1,3%)

Hrvati: 1.550 (4,3%)

Ostali: 160 (0,4%)

1994.

Bošnjaci: 35.857 (94,6%)

Srbi: 270 (0,7%)

Hrvati: 1.660 (4,4%)

Ostali: 117 (0,35%)

1995.

Bošnjaci: 36.704 (94,5%)

Srbi: 244 (0,6%)

Hrvati: 1.822 (4,7)

Ostali: 205 (0,6%)

Svrha i cilj Prvog korpusa kao i cjelokupne Armije RBiH bila je čuvanje i protekcija Bosne i Hercegovine i cjelokupnost njene teritorije kao suverene, nezavisne, slobodne države svih njenih građana.

Akcija odbrambene borbe Bosne i Hercegovine je zbog uspješnosti u borbama prerasla u oslobodilačku borbu, koja je zaustavljena potpisivanjem Daytonskog mirovnog sporazuma.

Radiosarajevo.ba

Facebook
Twitter
X
WhatsApp
Telegram
Email
Print