Nastavak radova na uređenju šetališta uz rijeku Vrbas

0
314

Danas se nastavljaju radovi na uređenju šetališta pored rijeke Vrbas u Donjem Vakufu. Naime, ovog puta bit će urađen pravac na desnoj obali na potezu uzmeđu mosta Alije Izetbegovića uzvodno do Oboračkog mosta. Trenutno se radi na uklanjanju već starog dotrajalog asfalta, nakon čega će se nastaviti sa pripremom terena a potom finalizirati novim asfaltom, kojim ćemo dobiti lijepo urađenu šetnicu.