Nakon ‘e-matičara’, Općina Jajce uvodi i ‘servis 48h’

0
71

Općina Jajce jedna je od rijetkih u BiH koja nastoji pomoći dijaspori da lakše i brže dođe do potrebnih dokumenata i usluga.

Privatni sektor

Tako je Općina Jajce, u saradnji s dijasporom i privatnim sektorom kroz direktnu grant podršku, uspostavila projekt „e-matičar“. Radi se p administrativnim uslugama za elektronsko izdavanje ličnih dokumenata na zahtjev osoba iz dijaspore.

U prethodnih 12 mjeseci Općina Jajce je registrirala 6.700 posjeta odjeljku dijaspora na internet-stranici gdje je preko modula za dijasporu pruženo 265 komunikacijskih usluga, a usluga e-matičara 91 osobi.

Realizacija ovih aktivnosti je podržana kroz projekt „Dijaspora za razvoj“ Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske, u partnerstvu s UNDP-om BiH i IOM BiH.

U prostorijama Općine Jajce nedavno je održan informativni sastanak s predstavnicima projekta Dijaspora za razvoj s ciljem identificiranja potencijalnih mogućnosti Općine za uspostavljanje i pružanje javnih usluga za dijasporu.

Konkretni prijedlozi

Tokom sastanka, predstavnici općinske administracije iznijeli su konkretne prijedloge za uspostavljanje „servisa 48h“ kao jednu od javnih usluga za dvosmjernu komunikaciju s građanima i građankama Jajca u inozemstvu. Ovaj servis uskoro bi trebao biti uspostavljen.

Biznis forum

Organizacijom biznis foruma za dijasporu te rekonstrukcijom objekta u vlasništvu Općine za potrebe korištenja u poslovne svrhe kompanijama iz dijaspore okupljen je 51 učesnik iz dijaspore i lokalne zajednice s ciljem iniciranja međusobne poslovne saradnje.

izvor: avaz.ba