Nakon deset godina počinje skrining HPV tipizacijom

0
77

Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo pokreće projekt skrininga karcinoma grlića maternice sa HPV tipizacijom. Projekt koji u potpunosti finansira Ministarstvo zdravstva KS, namijenjen je ženama od 30 do 40 godina sa prebivalištem u Kantonu, bez obzira na status zdravstvenog osiguranja.

Cilj projekta je prevencija karcinoma grlića maternice, utvrđivanje stepena prisutnosti HPV virusa među ženama fertilne dobi, te podizanje svijesti o potrebi redovnih godišnjih ginekoloških pregleda.